10 สไตล์การเลี้ยงลูกที่คุณควรทราบ เช็คข้อดีข้อเสียได้ที่นี่

41618
- Advertisement -

คุณเลี้ยงลูกกันแบบไหน? แบบเผด็จการหรือเลี้ยงปล่อยแบบอิสระ เพราะสไตล์การเลี้ยงลูกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วันนี้เรามีสไตล์การเลี้ยงลูกมาให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการเลี้ยงลูกของคุณกัน มีดังนี้ค่ะ

10 สไตล์การเลี้ยงลูกที่คุณควรทราบ เช็คข้อดีข้อเสียกันค่ะ

1. เลี้ยงลูกแบบเผด็จการ

เข้มงวดกับลูกทุกเรื่อง ตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหลายอย่างทั้งการใช้ชีวิตในบ้านและนอกบ้าน และเมื่อทำผิดกฎจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง เด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบนี้มักจะไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่เลย เด็กจะทำตามคำสั่งจากความกลัว ขาดความนับถือในตัวเอง และจะมีความก้าวร้าวเมื่ออยู่นอกบ้าน เพื่อระบายออกทางอารมณ์

2. การเลี้ยงลูกแบบอิสระทางความคิด

การเลี้ยงลูกแบบอิสระทางความคิด คือ การเลี้ยงลูกตรงข้ามกับการเลี้ยงแบบเผด็จการทุกอย่าง มักจะสอนลูกให้เข้าใจหลักธรรมของชีวิต สอนให้รู้เหตุผลให้ลูกกล้าแสดงออกทางความคิดเห็น ตอบสนองต่อความคิดของลูก และคอยให้กำลังใจ เด็กแบบนี้จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี มีความมั่นใจในตัวเอง เข้ากับสังคมได้ดี และมีความสุขในชีวิต

3. การเลี้ยงลูกแบบตามใจ

เด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบนี้มักจะไม่มีระเบียบวินัยเลย พ่อแม่จะผ่อนปรนกับพฤติกรรมของลูกทุกอย่าง ถ้าเลี้ยงแบบนี้เด็กจะเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการแบบไม่มีที่สิ้นสุด ไร้ทักษะทางสังคม ไร้จุดมุ่งหมายของชีวิต เพราะไม่มีพ่อแม่เป็นแนวทางที่ดีให้ดูนั่นเองค่ะ

4. การเลี้ยงดูแบบละเลย อิสระเกินไป

การเลี้ยงแบบนี้คือ การตอบสนองทางอารมณ์และพัฒนาการของเด็กน้อยเกินไป ไม่สนใจพัฒนาการหรือการเรียกร้องของลูก เหมือนตัวอยู่ใกล้แต่ใจห่าง เด็กแบบนี้โตขึ้นมักจะขาดความอบอุ่น หรือ เดินผิดทาง และเสียคนง่ายตั้งแต่วัยรุ่นค่ะ

5. เลี้ยงตามสัญชาตญาณ

พ่อแม่ส่วนใหญ่เลี้ยงลูกแบบนี้ ถือว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่ดี เพราะเลี้ยงไปแบบตามธรรมชาติของเด็ก แต่ถ้าพ่อแม่มีความคิดเป็นคนดี เด็กส่วนมากก็จะดี ถ้าพ่อแม่เป็นคนไม่ดีสอนในสิ่งที่ไม่ดี เด็กก็รับผลไม่ดีตามไปด้วยค่ะ

6. เลี้ยงลูกแบบปกป้องลูก

ส่วนมากจะห่วงเรื่องความปลอดภัย และคอยปกป้องลูกจากสิ่งต่างๆ แต่ถ้าปกป้องลูกมากเกินไป ลูกก็จะโตแต่ตัว แต่ความคิดและการกระทำมักจะทำอะไรแบบเด็กๆอยู่ค่ะ

7. เลี้ยงลูกแบบเรื่อยๆ ไม่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ

การเลี้ยงแบบนี้คือ เลี้ยงตามสถานการณ์ของโลกที่เป็นไปไม่ต้องเร่งเด็ก ให้ลูกได้พัฒนาการสมวัย ได้เรียนรู้โลกกว้างด้วยตัวเอง เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้จะสนุกและมีความสุขกับการได้คิดได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง จัดระเบียบความคิดและการกระทำของตัวเองได้ดี ทำอะไรไม่ต้องเร่งรีบ พอใจในสิ่งที่ตนมี สามารถรับกับความไม่แน่นอนของชีวิตได้เป็นอย่างดี

8. เลี้ยงลูกแบบมีเหตุผล

เลี้ยงแบบเข้าใจในอารมณ์ของลูก ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี และพร้อมรับกับทุกอารมณ์ของลูกๆ ไม่มีการลงโทษ เน้นการพูดคุย เด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบนี้จะมีความสุขในชีวิต และมักใช้ชีวิตได้อย่างสงบเรียบง่ายค่ะ

9. เลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตย

เลี้ยงให้ลูกได้มีทางเลือก เช่น อยากทำงานบ้านชิ้นนี้หรือไม่ ถ้าไม่อยากเพราะอะไร เป็นต้น เด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบนี้จะรู้จักประนีประนอม รู้จักการเจรจาต่อรอง และจะมองว่าความผิดพลาดที่เคยทำเป็นสิ่งที่ทำให้เรียนรู้ได้ในอนาคตค่ะ

10. เลี้ยงลูกแบบปลูกจิตสำนึก

เลี้ยงด้วยจิตวิญญาณ อาจจะเลี้ยงลูกจากความเชื่อของพ่อแม่เองผสมผสานกับการสอนแบบวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย การเลี้ยงลูกแบบนี้จะทำให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น เด็กจะมีความนับถือในตัวเอง และประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ:

- Advertisement -