fbpx
Homeโรงเรียนการเรียนของลูกลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำอย่างไรดี? แนะนำทริคเด็ดแก้ปัญหาอย่างได้ผล

ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำอย่างไรดี? แนะนำทริคเด็ดแก้ปัญหาอย่างได้ผล

การเรียนออนไลน์ ในสถานการ์ที่เกิดโรคโควิดระบาด ส่งผลต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เมื่อพ่อแม่พบว่า ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในขณะที่ต้องเลื่อนชั้นสู่ระดับประถมศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถรอได้ ดังนั้นเราจึงมีวิธีเด็ดๆมาฝากทั้งวิธีสอนลูกอ่านหนังสือ และวิธีการเขียนหนังสือให้ได้ผล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมนี้

ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผลกระทบหลังโควิดที่พบในเด็กไทย

หลังจากเกิดโรคโควิดระบาด ทำให้เด็กไทยไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้ จึงขาดการฝึกฝนทางด้านการเรียนรู้ทั้งการอ่านและการเขียน หรืออาจพูดได้ว่าทำให้เด็กเสียโอกาสการเรียนรู้ที่ควรจะได้รับตามวัย ยิ่งถ้าเด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ทำให้มีพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงพอ เพราะลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นั้น ย่อมส่งผลถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในอนาคตและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กบางคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยด้วยซ้ำ 

วิธีรับมือแก้ไข ลูกอ่านหนังสือไม่ออก

จากที่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยประถม และจำเป็นต้องอ่านหนังสือออกแล้ว แต่พบว่าลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นั้น พอจะมีวิธีสอนลูกอ่านหนังสือให้ได้ดังนี้

1.ฝึกอ่านทุกวัน

คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยในขณะที่กำลังอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น คุณแม่สามารถใช้นิ้วชี้ตามคำอ่านเพื่อให้เด็กได้สังเกตว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไร และควรเลือกหนังสือฝึกอ่านง่ายๆก่อน เช่นหนังสือนิทาน เป็นต้น

2.สอนให้รู้จักตัวอักษร

ก่อนจะอ่านได้ คุณแม่ต้องพาลูกรู้จักตัวอักษรแต่ละตัวก่อน โดยหาอุปกรณ์การสอนมาช่วยฝึกการจำ เช่นการเล่นเกม เพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและมีความสนใจขึ้น จนเมื่อเด็กจดจำตัวอักษรได้แล้ว จึงค่อยเริ่มผสมคำเป็นคำง่ายๆและให้เด็กได้ลองอ่าน 

3.ฝึกอ่านพร้อมๆกับเขียน

วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไปพร้อมๆกัน โดยขณะที่ลูกอ่านหนังสือไม่ว่าจากหนังสือเรียน หรือนิทาน เมื่อลูกพบคำใหม่ๆ หรือประโยคที่น่าสนใจ ก็ให้ลูกเขียนคำหรือประโยคนั้นลงในสมุดด้วยทันที 

4.ฝึกคัดลายมือ

การฝึกคัดลายมือ นอกจากจะทำให้ลูกมีลายมือที่สวยแล้ว ยังช่วยทำให้ลูกสามารถจดจำรูปคำที่คัดได้ดีขึ้นด้วย เพราะเมื่อเห็นบ่อยๆก็จะทำให้อ่านได้

5.ชวนลูกพูดคุย

หลังอ่านหนังสือ ควรพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน ซึ่งจะช่วยให้ลูกเข้าใจคำหรือประโยคนั้นๆได้ดีขึ้น เช่นนำคำมาแต่งเป็นประโยคใหม่ๆ หรือจะสร้างสรรค์เป็นนิทานเรื่องใหม่ๆก็ได้

6.วาดรูปประกอบ

เด็กๆหลายคนมักชอบงานศิลปะ เพราะได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้มีความสุขกับงานที่ทำ ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับการอ่านจะช่วยให้เด็กจำคำได้ง่ายขึ้น เช่นการวาดรูประกอบคำประสม ซึ่งเป็นการนำคำตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกัน และเกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นมา

วิธีรับมือแก้ไข ลูกเขียนหนังสือไม่ได้

การแก้ไขปัญหาลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อาจเริ่มที่ฝึกให้ลูกค่อยๆอ่านให้ออกก่อน หรือจะฝึกการเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้ โดยมีวิธีการแก้ปัญหา เมื่อลูกยังเขียนหนังสือไม่ได้ ดังนี้

1.ฝึกกล้ามเนื้อมือ

เมื่อลูกไม่สามารถเขียนหนังสือได้ สาเหตุหนึ่งนั้นอาจเกิดจากกล้ามเนื้อมือที่ไม่แข็งแรง ทำให้ลูกรู้สึกเมื่อยมือ ส่งผลให้ไม่อยากเขียนหนังสือ ดังนั้นจึงควรเริ่มจากการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงก่อน เช่นการเล่นปั้นแป้งโดว์ ต่อตัวต่อ ร้อยลูกปัด พับกระดาษ ระบายสี เป็นต้น  

2.สอนลูกจับดินสอ

ก่อนจะเขียนหนังสือ จำเป็นที่คุณพ่อและคุณแม่ต้องสอนวิธีการจับดินสอให้ถูกต้อง เพราะการจับที่ถูกวิธีจะทำให้ลูกเขียนได้ง่ายขึ้น และไม่ปวดเมื่อยมือ ลูกจึงรู้สึกสนุกและอยากเขียนมากขึ้น 

3.เขียนตามเส้นประ

เมื่อลูกมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงขึ้น ก็สามารถที่จะเริ่มเขียนตัวอักษรได้ โดยเริ่มจากวิธีง่ายๆ เช่นการเขียนตามเส้นประ ซึ่งคุณแม่สามารถช่วยเหลือด้วยการช่วยประคองมือเวลาลูกเขียนตามตัวอักษร เป็นการเพิ่มสมาธิแก่เด็กและยังช่วยให้ลูกจดจำตัวอักษรได้ด้วย

4.เขียนตามสิ่งที่พูด

วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไปพร้อมๆกัน เพราะเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านด้วยการเขียน โดยให้ลูกพูดคำที่ต้องการเขียนลงในกระดาษ เช่นชื่อและนามสกุลของลูก ซึ่งยังต้องมีคุณแม่คอยให้คำแนะนำและแก้ไขเมื่อลูกเขียนผิดและที่สำคัญอย่าลืมให้คำชมเชยกับลูกเมื่อลูกทำถูกต้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกเขียนต่อไป

5.นำคำมาแต่งประโยค

เมื่อลูกรู้จักคำมากขึ้นแล้ว คุณแม่สามารถเพิ่มระดับความยากขึ้น ด้วยการให้ลูกนำคำมาแต่งเป็นประโยค เพื่อช่วยให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของคำนั้นๆในประโยค อีกทั้งยังช่วยทำให้เข้าใจความหมายของคำได้ชัดเจนขึ้นด้วย 

การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนเพื่อแก้ปัญหาลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นับว่ามีความสำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาหรือลองทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อาจจำเป็นต้องหาที่ปรึกษาหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยปรับปรุงการอ่านและการเขียนแก่ลูก แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรกดดันหรือบังคับลูกจนเกินไป ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้จะดีกว่า 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular