เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้ง IQ ,EQ และ MQ

9008
เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้ง IQ ,EQ และ MQ
- Advertisement -

เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้ง IQ ,EQ และ MQ

IQ หรือ Intelligence Quotient คืออะไร

IQ หรือ Intelligence Quotient คือ ระดับความฉลาดทางด้านปัญญา  คือความสามารถทางการวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่าน-เขียน การคำนวณ การพัฒนาด้าน IQ นี้มาจากกรรมพันธุ์ 50 % อีก 50% มาจากสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดู  IQ  เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก และสามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้เทียบกับอายุคน  ระดับ IQ ปกติคือช่วง 90-110 และระดับ IQ สูงคือ เกิน 120

EQ หรือ Emotional Quotient คืออะไร

EQ หรือ Emotional Quotient  คือ ระดับความฉลาดทางด้านอารมณ์  ซึ่งหมายถึงเรื่องบุคลิกภาพและการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่ คิดก่อนพูด  รู้จักกาลเทศะในการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม  ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ หรือที่เรียกกันว่า E-Skills นั่นเอง

MQ หรือ Moral Quotient คืออะไร

MQ หรือ Moral Quotient   คือ ระดับความคิดด้านศีลธรรมหรือระดับของศีลธรรมในใจคนนั่นเอง  ไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ  ต้องปลูกฝังแต่เด็ก

คนที่มี IQ สูง จัดว่าเป็นคนฉลาด แต่หากว่า IQ สูงแล้ว EQ ต่ำ และ MQ ก็ต่ำด้วย  ความฉลาดนั้นจะไม่เป็นผลเลย บางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะความสามารถทางสมองสูง แต่ไร้ความมั่นคงทางอารมณ์ เมื่อผิดหวังไม่สามารถยอมรับได้  มักใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนักในการแก้ไขปัญหาเพราะขาดศีลธรรม เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด และมีศักยภาพได้ ต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านสมอง ควบคู่ไปกับอารมณ์ และคุณธรรม หรือ เรียกง่ายๆว่า IQ ต้องพัฒนาควบคู่กับ EQ และ MQ นั่นเอง

การเลี้ยงดูลูก ให้มี IQ ,EQ และ MQ ที่สูงนั้น เริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะ คุณแม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของลูก ช่วงตั้งครรภ์ไม่เครียด ทำให้ลูกอารมณ์ดีไปด้วย และคุณแม่เป็นคนอยู่ในศีลธรรม ไม่ประพฤติตัวผิดศีล  เมื่อลูกคลอดออกมา นอกจากการเลี้ยงดู ให้ความรักเอาใจใส่ ให้อาหารที่มีประโยชน์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว การปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่มีทั้ง  IQ ,EQ และ MQ ที่สูงไปพร้อมกันค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -