fbpx
Homeเรื่องน่ารู้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็ก

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็ก

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็ก

 

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ระบาดในทุกๆปีค่ะ ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางเดินหายใจ หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย บางรายที่ติดเชื้อและเชื้อลามไปที่ปอด จะเกิดอาการแทรกซ้อน ปอดบวม ปวดกล้ามเนื้อ และอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในรายที่มีโรคประจำตัว

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

ในแต่ละปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะถูกผลิตขึ้นใหม่ โดยองค์การอนามัยโลกจะเป็นผู้พิจารณา และกำหนดว่าสายพันธุ์ใดน่าจะมีการระบาดในปีนั้นๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ  และสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปีถ้าไม่เคยฉีดมาก่อน ในปีแรกให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดเข็มเดียวในแต่ละปี

สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ฉีดปีละครั้ง โดยทั่วไปวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ร้อยละ 60-90 หรือหากเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว อาการของโรคก็มักจะไม่รุนแรง

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มีระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา เชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการกลายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลาไม่นาน วัคซีนที่ฉีดทุกปีจะมีองค์ประกอบของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปัจจุบัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีจึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปีด้วยค่ะ

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในคุณแม่ตั้งครรภ์

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ลำดับแรกที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะหากคุณแม่ตั้งครรภ์ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป หากเป็นแล้วจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หัวใจวาย วัคซีนนี้ฉีด 1 เข็ม ป้องกันได้ 1 ปี

ถ้าหากได้รับวัคซีนขณะตั้งครรภ์นอกจากจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับคุณแม่แล้ว ภูมิคุ้มกันนี้ยังผ่านไปทางรกจากแม่มาสู่ลูกในครรภ์ด้วย ทำให้เมื่อคลอดลูกออกมา ลูกก็จะมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่แรกคลอดไปด้วย ดั้งนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์จึงเป็นการได้ประโยชน์ทั้งแม่และลูก


จาก : แม่รักลูก Photo Credit : telegraph.co.uk 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular