fbpx
Homeเรื่องน่ารู้ข่าว“ยูนิเซฟ” จับมือ “เซ็นทรัล” สานต่อโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย ในงาน #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

“ยูนิเซฟ” จับมือ “เซ็นทรัล” สานต่อโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย ในงาน #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สานต่อโครงการCentral-UNICEF Together For Every Child” ปีที่ 3 พร้อมจัดงานเอ็กซ์โปภายใต้ธีม #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เชิญชวนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพราะเป็นช่วงสำคัญมากของการพัฒนามนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเชิญ พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกน้อยในช่วง 1,000 วันแรก รวมทั้งแขกรับเชิญ อาทิ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และครอบครัวคนรุ่นใหม่ เอ้ก-บุศกร หงษ์มานพ มาพร้อมกับลูกชายตัวน้อย น้องดิน และว่าที่คุณแม่ มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ มาเผยเคล็ดลับการดูแลลูกในช่วง 1,000 วันแรก ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

งานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสมองหลายชิ้นได้พิสูจน์แล้วว่า ระยะเวลา 1,000 วันแรก คือโอกาสทองในการพัฒนาโครงสร้างสมองของเด็ก โดยโภชนาการที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การเล่น และความรักความอบอุ่นในช่วงปฐมวัย      จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงของเซลล์สมองของเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะต่างๆ ด้านการเรียนรู้ การจัดการกับความเครียด และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม  ตลอดจนผลกระทบด้านสุขภาพและความสุขในระยะยาว

แม้การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยจะก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลที่จำเป็น ผลสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 2558-2559 ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบว่า เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีราว 230,000 คนต้องเผชิญกับภาวะเตี้ยแคระแกร็น ขณะที่ทารกแรกเกิดทุกๆ 1 ใน 10 คน มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะโภชนาการของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้น การเพิ่มการลงทุนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตด้วยการให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดี การดูแลและการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย การให้ความรักและการปกป้องดูแลในช่วงที่สำคัญที่สุดในช่วงที่สมองกำลังพัฒนา จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีระยะยาวด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Central-UNICEF Together For Every Child ซึ่งงาน #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเอ็กซ์โปรูปแบบเดียวกัน ในปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จเกินคาด โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดนิทรรศการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของยูนิเซฟ รวมถึงกระตุ้นให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และทุก ๆ คนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลลูกน้อยในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดี ผ่านการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ ณ งานเอ็กซ์โปของเรา นับว่าเป็นวิสัยทัศน์และเจตนารมย์ที่สอดคล้องกับโครงการ ‘เซ็นทรัลทำ’ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนทุกเพศวัยในสังคมอย่างแท้จริง”

ด้าน พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การที่เด็กจะเติบโตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีพ่อแม่ที่ดูแลใส่ใจ และการเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหมาะสม พ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตที่เปรียบเสมือนเข็มทิศกำหนดชีวิตในอนาคตของเด็ก หากผ่านช่วงนี้ไปแล้ว เราจะย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้อีก องค์ประกอบสำคัญ 3 สิ่งที่อยากให้พ่อแม่ให้ความสำคัญก็คือ

1) Eat การกิน ซึ่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ต้องโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการให้ทารกได้กินนมแม่หลังคลอด

2) Play การเล่นและการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงสองขวบ จะช่วยสร้างเสริมการทำงานของประสาทรับรู้ของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และทำให้เด็กสามารถปรับตัวกับการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

3) Love การให้ความรัก โดยเฉพาะการที่พ่อและคนรอบข้างขณะคุณแม่ตั้งครรภ์ จะช่วยลดความเครียดของแม่ ช่วยให้จิตใจของแม่เบิกบาน มีความสุขและส่งความสุขนั้นต่อไปให้กับลูกในท้องได้ นอกจากนี้ การที่ลูกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศความรัก ความเอาใจใส่ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้แก่ตัวเด็กได้”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานเอ็กซ์โปในครั้งนี้ได้แสดงออกถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนทั้งในแง่พื้นที่และความสามารถเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและประชาชน ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงในเรื่องการดูแลลูกน้อยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนอาจจะเริ่มจากการนำนโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงานที่มีลูกมาปรับใช้ ยกตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้ทั้งแม่และพ่อลาคลอดได้นานขึ้น การส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในที่ทำงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกของพนักงาน”

สำหรับงานเอ๊กซ์โป #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในปีนี้ จะเวียนไปจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปแล้ว ต่อด้วย เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคมนี้ สามารถดูรายละเอียดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยติดตามข้อมูลได้ที่  www.centralgroup.com และ http://www.unicef.or.th/eatplaylove

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular