“โฟร์โมสต์” จับมือ “บิ๊กซี” ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนคนไทยสุขภาพดี ดื่มนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’

1767
- Advertisement -

“โฟร์โมสต์” ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่คู่ครอบครัวคนไทยมากว่า 60 ปี โดยบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตรทางธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ร่วมรณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดี ผ่านสัญลักษณ์โภชนาการ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการดื่มนม ที่อุดมด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ครอบครัวคนไทยแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ผู้บริโภคถึงการสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ติวานนท์ 

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี และด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตที่รีบเร่งในแต่ละวันกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยต้องปรับเปลี่ยนโดยพึ่งพาการรับประทานอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันผลจากการที่ผู้บริโภคยังขาดความรู้ในการเลือกซื้อสินค้า เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคอ้วน (Obesity) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดังนั้นสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ จึงเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  ผลักดันมากว่า 3 ปีเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยรณรงค์ให้ผู้ประกอบการลดปริมาณ เกลือ น้ำตาลและไขมันในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดความเสี่ยงของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ภาครัฐเห็นพ้องว่าต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยเร็ว ”

ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ กล่าวว่า “ โฟร์โมสต์ในฐานะผู้มอบโภชนาการที่ดีเพื่อคนไทยมากว่า 60 ปี     เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพผู้บริโภคและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรโคนมไทยโดยตลอดมา ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ซึ่งมีประโยชน์และอุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ และพัฒนาสูตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการดียิ่งขึ้น โดยลดน้ำตาล และไขมันลง ดังนั้นผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรซ์ของโฟร์โมสต์ และผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก          โฟร์โมสต์โอเมก้า จึงได้รับรองสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณน้ำตาล และไขมัน มาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเรายังส่งเสริมให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยการ “ดื่มนมโคคุณภาพ” และออกกำลังกายเพื่อให้ครอบครัวคนไทยแข็งแรงเต็ม 100% ”

ภญ.เพียงเพ็ญ เมฆอรุณเรือง ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพราะหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบิ๊กซี คือ การมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความหลากหลายของสินค้าคุณภาพในราคาประหยัด ดังเจตนารมณ์ที่ว่า “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ทั้งยังเน้นย้ำให้การสนับสนุนเต็มที่กับโครงการ สัญลักษณ์โภชนาการ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทย ที่จะเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมากขึ้น ทางบิ๊กซีให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับการวางจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นและรณรงค์การลดบริโภคหวาน มัน เค็ม เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยทุกครัวเรือนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”

“โฟร์โมสต์” ร่วมกับ“บิ๊กซี” จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ พร้อมบูธกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงการสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็มเพื่อควบคุมการบริโภคในแต่ละวันให้มีโภชนาการที่สมดุล พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าบิ๊กซี เมื่อซื้อนมโฟร์โมสต์ยูเอชที      รสพร่องมันเนย นมโฟร์โมสต์โปรตีนพลัสรสจืด และวนิลลา ขนาดใดก็ได้ครบ 119 บาท รับฟรี “กระบอกน้ำโฟร์โมสต์สปอร์ต” (Foremost Sporty Bottle) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เวปไซต์ https://www.foremostthailand.com

และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ForemostThailand/

- Advertisement -