fbpx
Homeโรงเรียนแนะนำโรงเรียนเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดหลักสูตร Art & Design ส่งเสริมศักยภาพด้านงานศิลปะ

เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดหลักสูตร Art & Design ส่งเสริมศักยภาพด้านงานศิลปะ

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดหลักสูตรทางศิลปะและการออกแบบ สำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งต่อยอดความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในด้านนี้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาความชอบจากการสัมผัสและลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน พร้อมจัดการทัศนศึกษาเปิดโอกาสให้ได้ออกไปชมผลงานและพูดคุยกับศิลปินตัวจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

มร.คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า “โรงเรียนของเราได้เตรียมความพร้อมในหลักสูตรต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนให้ครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน หลักสูตรทางศิลปะและการออกแบบนี้ ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่โรงเรียนตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนที่สนใจหรือต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านนี้ ได้ทดลองศึกษาจากการสัมผัสและลงมือปฏิบัติจริงภายในชั้นเรียน เป็นการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อต่อยอดไปสู่การเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบตัวเอง ตามเป้าหมายที่วางไว้ของโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ”

นอกจากหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงภายในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน
คอลเลจ กรุงเทพฯ ยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ พานักเรียนท่องโลกศิลปะอีกด้วย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้โรงเรียนได้นำนักเรียนในระดับชั้น Year 8 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ที่เลือกเรียนในหลักสูตร
ทางศิลปะและการออกแบบ ไปค้นหาแรงบันดาลใจและความรู้เพิ่มเติมทางศิลปะและการออกแบบ
ที่ศูนย์จัดนิทรรศการศิลปะ NOVA CONTEMPORARY ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านราชดำริ นำเสนอผลงานศิลปะแบบร่วมสมัยจากศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนต่างกันไปในแต่ละช่วง

การเข้าชมผลงานในครั้งนี้ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เป็นช่วง
จัดแสดงผลงานของคุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ศิลปินชื่อดังด้านสิ่งทอ โดยศิลปินเจ้าของผลงานกล่าวอธิบายผลงานของเธอแก่กลุ่มนักเรียนที่เข้าชมว่า “งานศิลปะที่จัดแสดงให้ชมในวันนี้เป็นงานศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิกฤตสภาวะอากาศแปรปรวนของโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงคิดที่จะสะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะ โดยเก็บเศษขยะและของเหลือใช้ที่เกิดจากตัวเอง คนใกล้ตัว หรือที่พบเจอมาตลอดระยะเวลา 2 ปี อาทิ เศษด้ายจากอุตสาหกรรมผ้า ของเล่นเด็กที่ทิ้งแล้ว ขวดพลาสติก และกระดาษเหลือใช้ เป็นต้น นำมาผ่านกระบวนการดัดแปลงและถักทอขึ้นเป็นชิ้นงานทางศิลปะที่แสดงออกในประเด็นดังกล่าว รวมถึงยังส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อลดการเผาทำลายขยะที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสภาวะอากาศแปรปรวน ก็หวังว่านิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างผลงานของน้องๆ นักเรียนที่มาเข้าชม”

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ พยายามเตรียมความพร้อมให้กับทุกความสนใจของนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่ทางด้านศิลปะเท่านั้น ตั้งแต่เปิดทำการมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Pre-nursery จนถึง Year 13 เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนมหาวิทยาลัย โดยเน้นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ค้นพบตัวเอง ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภายใต้ปรัชญา “5i”  คือ Inspired, Independent, Intellectual, Individual และ Inclusive เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนการสอน และเติบโตโดยมีความฉลาดในการใช้ชีวิตในสังคม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular