fbpx
Homeการตั้งครรภ์พัฒนาการตั้งครรภ์พัฒนาการเจริญเติบโตของ สมองทารก ในท้องคุณแม่ ตลอด 9 เดือน

พัฒนาการเจริญเติบโตของ สมองทารก ในท้องคุณแม่ ตลอด 9 เดือน

สมองทารก คือ ส่วนสำคัญตั้งแต่เริ่มสร้างตัวตนเป็นทารกในครรภ์คุณแม่  เริ่มจากที่ไข่ของคุณผสมกับอสุจิของคุณพ่อ เซลล์จะเกิดการแบ่งตัว อย่างรวดเร็ว และหลังจากที่เริ่มแบ่งตัวแล้ว ส่วนหนึ่งจะเจริญเติบโตเป็นสมอง

แรกปฏิสนธิ

สมองทารก เริ่มแรกมีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบาง ๆ แล้วค่อย ๆ โค้งเข้าบรรจบกันเป็นท่อเหมือนหลอดกาแฟ เรียกว่า  “ท่อประสาท” หลังจากนั้นจะเริ่มแบ่งออกเป็น สมองซีกซ้าย ซีกขวา ไขสันหลังเริ่มพัฒนาตามมา 

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 1

โครงสร้างของสมองในส่วนที่ดูแลเรื่องการหายใจ หัวใจ  และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเริ่มปรากฏ  ต่อมผลิตฮอร์โมนกำลังพัฒนา พร้อมทั้งการพัฒนาสมองกำลังพัฒนาด้วยเช่นกัน  ได้แก่

สมองส่วนหน้า  ทำหน้าที่ดูแลอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจภาษา  สมองส่วนกลาง  ทำหน้าที่ดูแลการได้ยิน  โพรงสมองทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย และเริ่มพัฒนาสมองในขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 2 – 3 

เซลล์ประสาทเริ่มแบ่งตัวและแยกเป็นสมองกับไขสันหลังอย่างชัดเจน โดยประมาณสัปดาห์ที่ 6 ไซแนพส์(synapse) หรือจุดประสานประสาทแรกเกิดขึ้นที่ไขสันหลัง เซลล์ประสาทเริ่มสัมผัสกันจนเกิดวงจรประสาท  ส่งผลให้เกิดการรับ – ส่งข้อมูล ในสมอง  สมองของลูกจะเริ่มทำงาน ลูกเริ่มขยับตัวได้แล้วแต่คุณแม่จะยังไม่รู้สึก

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 3 – 4

ในช่วงนี้สมองของทารกจะมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วแขก เส้นใยประสาทเริ่มมีไขมันมาล้อมรอบ ทำให้การสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 4 – 6

ลูกเริ่มหายใจเป็นจังหวะ การดูดกลืนเริ่มทำงานไปพร้อมกันกับการทำงานของก้านสมอง (Brainstem) ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการทำงานของอวัยวะหลักในการดำรงชีวิต เช่น  การเต้นของหัวใจ การหายใจ เป็นต้น

ในกรณีช่วงใกล้ครบกำหนดคลอด  ซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ หรือสมองใหญ่ (Cerebral Cortex) คือ ส่วนสำคัญที่จะควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกายให้เป็นระบบ ดังนั้น หากลูกคลอดก่อนกำหนดในช่วงนี้ ลูกจะสามารถตอบสนองต่อปฏิกิริยาพื้นฐานได้ เช่น  การมองเห็น  การได้ยิน  การสัมผัส เป็นต้น

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 6 – 7

เริ่มเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายหรือไตรมาสที่สามกันแล้ว  ช่วงนี้สมองของลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผิวสมองยังราบเรียบ  ไม่มีรอยหยัก  มีการสร้างไขมันมากขึ้น  จำนวนเซลล์ประสาท  เส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น

สมองทารกในท้องคุณแม่ เดือนที่ 7 – 9

ใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้ว สมองทารกเริ่มมีรอยหยักบนพื้นผิวสมองเพิ่มเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลเซลล์ประสาทและวงจรประสาททำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์ ลูกเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยเสียงที่มีการทำซ้ำ  งานวิจัยทางการแพทย์ ระบุว่า  ทารกหลังคลอดมีปฏิกิริยาต่อเสียงที่คุ้นเคยขณะอยู่ในท้องแม่โดยเฉพาะเสียงของแม่นั่นเอง

 

ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า  การพัฒนาสมองทารกน้อยเป็นอย่างไรกันบ้างตลอด 9 เดือนที่คุณแม่อุ้มท้อง  สิ่งสำคัญ คือ  การบำรุงรักษาสุขภาพและร่างกายของคุณแม่ให้แข็งแรง  การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีผลดีต่อสมอง  ที่สำคัญอย่าเครียดนะคะ เพราะความเครียดของคุณแม่จะส่งโดยตรงต่อลูกน้อยโดยตรง อยากให้ลูกเลี้ยงง่ายคุณแม่ต้องอารมณ์ดีนะคะ

เรื่องอื่นๆ ที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular