fbpx
Homeการเลี้ยงลูกฝึกลูกออกไปร่วมสังคมกับผู้อื่นอย่างไรให้ทั้งเรา ลูกเราและคนอื่นมีความสุข

ฝึกลูกออกไปร่วมสังคมกับผู้อื่นอย่างไรให้ทั้งเรา ลูกเราและคนอื่นมีความสุข

การเข้าสังคม อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ของบางบ้านใช่ไหมคะ?

วันนี้ทาง แม่รักลูก เลยนำบทความดี ๆ จากนักจิตวิทยามาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกลูกของเราค่ะ

การใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องแบ่งปัน ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน

สิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักรู้ คือ

 • ทุกคนมีสิทธิ์และควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
 • พื้นที่สาธารณะ จำเป็นต้องมีกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน
 • เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กต้องได้รับการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกับคนอื่น เด็กสอนและเรียนรู้ได้ การสอนสิ่งต่างๆให้เด็กสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบจึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญของพ่อแม่
 • ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักและเอ็นดูเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่เคารพขอบเขตของผู้อื่น
 • การฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมควรเริ่มตั้งแต่เด็ก

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสังคมของลูก คือ

 • ควบคุมตนเองได้น้อย
 • รอคอยไม่เป็น
 • ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง แบ่งปันไม่เป็น
 • ใช้พฤติกรรมด้านลบควบคุมพ่อแม่
 • ไม่เข้าใจกฎ กติกา มายาท

การฝึก

 1. ตั้งกฎ กติกา มารยาท เพื่อฝึกลูกที่บ้าน เช่น นั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เล่นระหว่างรับประทาน ไม่ขว้างปาสิ่งของ ไม่วิ่งเล่นรอบโต๊ะ

2. ฝึกการควบคุมตนเองโดยฝึกให้เด็กนั่งอยู่กับที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ลุกขึ้น ฝึกให้ขอของก่อนจะหยิบของของคนอื่น ฝึกให้เดินจูงมือเมื่อออกนอกบ้าน ฝึกการทำตามคำสั่งพื้นฐาน เช่น หยุด มานี่ นั่งลง

3. ฝึกการรอคอย โดยการยืดระยะของการรอคอยให้นานมากขึ้นจากเวลาที่เคยทำได้

4. ศึกการแบ่งปันโดยเริ่มจากที่บ้านฝึกให้เด็กแบ่งของต่างๆให้คนในบ้านพร้อมทั้งให้คำชมไม่ลูกทำได้

5. ปรับพฤติกรรมด้านลบโดยใช้เทคนิคการเพิกเฉยและการวางเงื่อนไข

6. ตั้งข้อตกลงก่อนออกจากบ้านพร้อมทั้งวางเงื่อนไขโดยใช้การเสริมแรงทางบวกหากลูกสามารถทำตามข้อตกลงได้ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ให้งดกิจกรรมที่ลูกชอบ

7. เริ่มจากสถานที่ที่มีปัจจัยกระตุ้นน้อยและสามารถฝึกลูกได้ง่ายเช่นสนามเด็กเล่น ศูนย์อาหาร บ้านเพื่อน เพราะหากมีปัจจัยกระตุ้นมากเกินไปจะทำให้ลูกมีความยากลำบากในการทำตามกฎกติกาต่างๆ ให้คำชมเมื่อลูกพยายามที่จะทำตามข้อตกลงต่างๆ

อย่าลืมนะคะว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ทำคัญ และพ่อแม่สามารถสร้างและปลูกฝังในตัวลูกได้ด้วยคัวของพ่อแม่เองค่ะ เพราะพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดควรเริ่มที่บ้าน

ฝึกลูกเข้าสังคม

อ.อลิสา รัญเสวะ

นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระรามเก้า

FB :จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยา

YouTube เลี้ยงลูกกับอ.เกลล์

#สร้างลูกให้ฉลาดได้ด้วยมือคุณ #กว่าจะถึงอนุบาลก็สายไป #savekids

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular