fbpx
Homeการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดรวมมาให้แล้ว ฤกษ์คลอด 2565 เดือนไหนคลอดวันไหนดีที่สุด

รวมมาให้แล้ว ฤกษ์คลอด 2565 เดือนไหนคลอดวันไหนดีที่สุด

กำลังมองหา ฤกษ์คลอด 2565 วันไหนดีอยู่หรือเปล่า วันนี้เราได้รวบรวมฤกษ์คลอดที่ดีที่สุดมาบอกให้คุณได้รู้กันแล้ว ใครที่ครบกำหนดคลอดเดือนไหน ก็ลองเลือกดูว่ามีฤกษ์ดีเป็นวันที่เท่าไหร่บ้าง จะได้เลือกวันคลอดได้อย่างเหมาะสม และเป็นมงคลต่อลูกน้อยนั่นเอง

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนมกราคม

 • 6 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.06 – 20.15 เทวีฤกษ์
 • 9 มกราคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 6.25 – 11.06 ราชาฤกษ์ และ 11.06 – 23.22 สมโณฤกษ์
 • 11 มกราคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 – 20.15 มหัทธโนฤกษ์
 • 21 มกราคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.54 – 19.56 มหัทธโนฤกษ์
 • 27 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.18 – 19.36 ราชาฤกษ์
 • 30 มกราคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.25 – 23.06 มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • 6 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.45 – 19.06 สมโณฤกษ์
 • 8 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอังคาร เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.15 – 21.54 มหัทธโนฤกษ์
 • 14 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 10.42 – 21.46 ราชาฤกษ์
 • 18 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.26 – 15.54 มหัทธโนฤกษ์
 • 20 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.58 – 15.54 ภูมิปาโลฤกษ์
 • 28 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 – 23.15 ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนมีนาคม

 • 4 มีนาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.18 – 22.15 ราชาฤกษ์ เป็น ฤกษ์คลอด 2565 ที่ดีมาก
 • 11 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.42 – 21.45 เทวีฤกษ์
 • 14 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.14 – 19.06 ราชาฤกษ์
 • 21 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.58 – 22.42 เทวีฤกษ์
 • 27 มีนาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 – 22.15 ภูมิปาโลฤกษ์
 • 31 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.54 – 19.56 ราชาฤกษ์

ฤกษ์ผ่าคลอดลูก 2565 เดือนเมษายน

 • 3 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.30 – 00.56 มหัทธโนฤกษ์
 • 4 เมษายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.57 – 13.06 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 8 เมษายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 – 18.42 น. เทวีฤกษ์
 • 15 เมษายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.30 – 16.56 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 17 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.06 – 14.42 เทวีฤกษ์
 • 24 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 – 17.36 น. ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนพฤษภาคม

 • 8 พฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 – 15.42 น. ราชาฤกษ์
 • 11 พฤษภาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.33 – 14.42 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 15 พฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.54 – 14.18 น. เทวีฤกษ์
 • 21 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.35 – 15.24 น. ภูมิปาโล
 • 25 พฤษภาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.23 – 145.36 น. ราชาฤกษ์
 • 28 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.14 – 16.15 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนมิถุนายน

 • 4 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.52 – 17.06 น. ราชาฤกษ์

 • 11 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.31 – 15.40 น. เทวีฤกษ์
 • 13 มิถุนายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.25 – 17.10 น. ราชาฤกษ์
 • 22 มิถุนายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.15 – 18.51 น. ราชาฤกษ์
 • 27 มิถุนายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่ผ่าตัดคลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.03 – 15.06 น. ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ผ่าคลอดลูก 2565 เดือนกรกฎาคม

 • 4 กรกฎาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.06 – 20.35 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 8 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 – 22.15 น. เทวีฤกษ์
 • 10 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 – 23.14 น. ราชาฤกษ์
 • 15 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่มีฤกษ์คลอด 2565 ในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.16 – 20.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 17 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.15 – 18.18 น. เทวีฤกษ์
 • 22 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.19 – 18.42 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนสิงหาคม

 • 1 สิงหาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.11 – 13.30 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 6 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 – 00.24 น. ราชาฤกษ์
 • 13 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.42 – 21.45 น. เทวีฤกษ์
 • 20 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.18 – 22.45 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 24 สิงหาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.06 – 00.15 น. ราชาฤกษ์
 • 28 สิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่ผ่าคลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.56 – 20.42 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ผ่าตัดคลอด 2565 เดือนกันยายน

 • 3 กันยายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 – 20.42 น. ราชาฤกษ์
 • 9 กันยายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.06 – 00.14 น. เทวีฤกษ์
 • 14 กันยายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.06 – 23.14 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 16 กันยายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.30 – 20.15 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 24 กันยายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 03.30 – 22.15 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 28 กันยายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 – 23.15 น. เทวีฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนตุลาคม

 • 3 ตุลาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.42 – 19.11 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 9 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.57 – 16.42 น. ราชาฤกษ์
 • 19 ตุลาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 – 23.55 น. สมโณฤกษ์
 • 23 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.06 – 22.05 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 30 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.30 – 22.15 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนพฤศจิกายน

 • 5 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.42 – 21.45 น. ราชาฤกษ์
 • 12 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่ผ่าตัดคลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 – 22.56 น. เทวีฤกษ์
 • 14 พฤศจิกายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 10.42 – 23.15 น. ราชาฤกษ์
 • 18 พฤศจิกายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.15 – 19.06 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 20 พฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 – 21.30 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 27 พฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.56 – 16.18 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนธันวาคม

 • 5 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.18 – 20.14 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 10 ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.25 – 15.06 น. เทวีฤกษ์
 • 12 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.15 – 19.30 น. ราชาฤกษ์
 • 17 ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 – 00.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 26 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.09 – 21.54 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 28 ธันวาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.45 – 18.42 น. เทวีฤกษ์

ใครกำลังมองหาฤกษ์คลอด 2565 ดีๆ ที่เป็นมงคล ก็ลองเลือกวันคลอดลูกตามที่เราได้แนะนำกันดู อยากเสริมดวงลูกน้อยในด้านไหนๆ ก็เลือกวันคลอดตามต้องการได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูล theluckyname

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular