fbpx
Homeโรงเรียนการเรียนของลูกเตรียมอนุบาล สำคัญแค่ไหนจำเป็นต้องให้ลูกเข้าเรียนหรือไม่

เตรียมอนุบาล สำคัญแค่ไหนจำเป็นต้องให้ลูกเข้าเรียนหรือไม่

หลังจากคุณแม่ได้เลี้ยงดูลูกน้อยจนผ่านพ้นจากวัยทารกและวัยเด็กเล็กมาแล้ว ความเหน็ดเหนื่อยทางด้านร่างกายได้ผ่อนคลายลงไปได้มาก เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยก่อนเรียนภาระที่คุณแม่จะต้องรับก็อาจกลับเพิ่มขึ้นมาอีก นั่นคือการแสวงหาสถานที่ให้ลูกรักได้เข้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนเตรียมอนุบาลและมีสังคมแบบเด็ก ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ของลูก คุณแม่หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่อยากให้ลูกไปเรียนด้วยความเป็นห่วง แต่ก็มีคุณแม่หลายรายมีความยินดีที่จะให้ลูกได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงมีคำถามหลากหลายจากแม่ๆ ว่าเตรียมอนุบาลสำคัญแค่ไหน มีความจำเป็นต้องให้ลูกไปเรียนหรือไม่ ดังนั้นเราจะมาตอบให้หายสงสัยกัน

เตรียมอนุบาล คืออะไร

เมื่อพูดถึงโรงเรียนเตรียมอนุบาลก็ทำให้หลายคนพอนึกภาพออกว่าเป็นการพาลูกน้อย ซึ่งเป็นเด็กเล็กอายุยังไม่ถึง 3 ขวบไปฝากไว้กับสถานที่รับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งจะมีการสอนในด้านระเบียบวินัย และการช่วยเหลือตัวเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในชั้นอนุบาล ซึ่งบางโรงเรียนก็ไม่ได้เน้นวิชาการมากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอนุบาลมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในชื่อเรียกว่าศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน เมื่อฟังดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน

จำเป็นต้องให้ลูกเข้าเรียน เตรียมอนุบาล หรือไม่

ความจำเป็น ในการนำลูกเข้าไปเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลแต่ละครอบครัวก็มีความจำเป็นไม่เท่ากัน ครอบครัวไหนที่คุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้กับลูกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และพร้อมที่จะสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของลูก ได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีกิจกรรมสันทนาการกับผู้อื่น ตามที่ควรจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถให้ลูกเรียนด้วยตนเองที่บ้านได้ แต่หากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลามากพอ ที่จะจัดสรรเวลาดูแลลูกน้อยในช่วงวัยนี้ ก็จะจำเป็นที่จะต้องนำลูกเข้าไปเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล เพราะลูกจะได้รับประโยชน์จากการพบเพื่อน จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ มากกว่าการที่จะให้ลูกอยู่ที่บ้าน ตามความเห็นของผู้เขียนก็คิดว่าลูกมีความจำเป็นที่จะเข้าเตรียมอนุบาล เพราะจะทำให้ลูกได้ฝึกพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่มีคุณครูผู้สอน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการฝึกสอนเด็กเตรียมอนุบาลโดยเฉพาะมาดูแลให้

เลือกโรงเรียนเตรียมอนุบาลอย่างไรดี

เลือกโรงเรียนเตรียมอนุบาลให้ลูกต้องดูอะไรบ้าง

1.โรงเรียนใกล้บ้านหรือไม่

การเดินทางไปโรงเรียนสะดวกหรือไม่ หากเลือกโรงเรียนใกล้บ้านจะช่วยให้ลูกพักผ่อนได้เต็มที่ ไม่ต้องตื่นนอนเช้าจนเกินไป ได้กินอาหารเช้าตั้งแต่อยู่ที่บ้าน ลูกมีสุขภาพจิตดี จะช่วยให้ลูกไม่เหนื่อยจนเกินไปและที่สำคัญจะช่วยประหยัดเวลาเดิน ไม่ต้องผจญกับปัญหารถติดในเมืองนานเกินไปอีกด้วย

2.สภาพแวดล้อมดีหรือไม่

สถานที่ลูกจะเข้าไปเรียนไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาล จะต้องมีสัดส่วนของอาคารเรียน และส่วนที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะสนามเด็กเล่นต้องมีพื้นที่กว้างพอเพียง และมีความสมดุลในเรื่องอากาศที่ดี บริสุทธิ์ เหมาะแก่การวิ่งเล่นของเด็กๆ นอกจากนี้อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นจะเป็นต้องมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย รวมถึงการเอาใจใส่ดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์เด็กเล่น ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ

3.จำนวนนักเรียนและจำนวนครูพี่เลี้ยงต่อห้อง

การนำลูกไปไว้ที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล สิ่งที่ควรใส่ใจอีกประการ ซึ่งสำคัญมากคือครูพี่เลี้ยง คุณแม่ต้องทราบว่าจำนวนนักเรียนและจำนวนครูพี่เลี้ยงต่อห้อง มีความเหมาะสมหรือไม่ หากครูน้อยคนแต่ดูแลเด็กจำนวนมาก ก็อาจจะทำให้การดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง ในเด็กเล็กวัยเตรียมอนุบาล เด็กๆ จำเป็นต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลา เพื่อคอยช่วยเหลือชี้แนะสิ่งต่างๆ ที่เด็กยังทำไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ในเด็กอายุประมาณ 2-3 ขวบ ควรมีคุณครู 1 คน ต่อเด็ก 4-5 คน จะช่วยให้ดูแลได้ทั่วถึง

4.คุณภาพครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยงมีความสำคัญมากเช่นกัน นอกจากจะดูที่วุฒิการศึกษาและสาขาที่เรียนมาแล้ว แต่ครูพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงมีจิตใจดี อ่อนโยนรักเด็ก ไม่โมโหฉุนเฉียวง่าย จะเข้าใจและรับมือกับปัญหาที่เด็กแต่ละคนมี ได้ดีเสมอ 

5.ค่าเทอม

ค่าเทอม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเข้าเรียนของลูก และสถานภาพของแต่ละครอบครัว คุณแม่ควรพิจารณาดูว่าค่าเทอมของโรงเรียนเตรียมอนุบาลที่เลือกให้ลูก มีความเหมาะสมกับรายรับรายจ่าย ของครอบครัวหรือไม่ หากสูงเกินไปจนอาจกระทบต่อรายได้ ก็ควรเลือกโรงเรียนที่รองลงมาก็ได้ เพื่อจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายต่างๆ ได้ ช่วยลดภาระครอบครัวลงได้ 

การนำลูกไปเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเตรียมอนุบาลนับว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะสมองของลูกมีการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา เมื่อลูกได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ก็จะช่วยให้สมองของลูกมีศักยภาพ ที่จะพัฒนามากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ เลือกสรรโรงเรียนเตรียมอนุบาล ที่คิดว่าดีที่สุดแล้วให้ลูกได้เข้าเรียนนั่นเอง

เรื่องอื่นๆ ที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular