fbpx
Homeการเลี้ยงลูกการดูแลสุขภาพเด็กreye's syndrome โรคอันตรายในเด็ก ที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  

reye’s syndrome โรคอันตรายในเด็ก ที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  

reye’s syndrome เป็นกลุ่มโรคที่สร้างความเสียหายให้กับสมองและตับของผู้ป่วย โดยโรคนี้จะพบได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่ำ โดยเฉพาะเด็กที่เคยป่วยด้วยโรคไวรัสอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส เป็นต้น การใช้ยาแอสไพรินในการรักษาอาการติดเชื้อดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรย์ได้ เนื่องจากทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ และอีสุกอีใส เด็กที่ป่วยมักจะมีอาการปวดหัว แต่หากมีการใช้ยารักษาด้วยแอสไพรินเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวดังกล่าว จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Reye’s มากขึ้นนั่นเอง

reye’s syndrome คืออะไร

reye’s syndromeคือกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะสมอง และตับ ผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง และต่อมาจะมีอาการมึนงง ชัก และหมดสติ ระดับความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไป แถมยังมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว โดยโรคนี้สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย reye’s โรคในเด็ก และจะพบมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี และมักจะเสียชีวิตลงด้วยอาการสมองบวมอย่างรุนแรง

สาเหตุของโรคเรย์ซินโดรม

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคreye’s syndrome ได้แน่ชัด เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้พบหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการเกิดโรค Reye’s นั่นก็คือ อาจเกิดจากการรักษาโรคโดยการใช้ยาแอสไพริน ซึ่งกล่าวได้คือหากผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ได้รับการรักษาการติดเชื้อไวรัสโดยการใช้ยาแอสไพริน และเด็กมีความผิดปกติของการเกิด ออกซิเดชัน ของกรดไขมัน อาจเกิดความผิดปกติของการเผาผลาญชนิดหนึ่ง ทำให้ร่างกายไม่สามารถสลายกรดไขมันได้ เนื่องจากเอนไซม์ขาดหายไป หรือทำงานไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมที่สืบทอดมาจากพ่อแม่อาจทำให้พัฒนากลายเป็นโรค reye’s ได้ เพราะฉะนั้นก่อนการรักษาด้วยยาแอสไพริน เด็กควรได้รับการคัดกรองเพื่อตรวจสอบว่าเด็กมีความผิดปกติของกรดออกซิเดชันของกรดไขมันหรือไม่ นอกจากนี้ยาที่ใช้ในการรักษาชนิดอื่น ๆ อาจจะมีตัวยาซาลิไซเลต ที่คล้ายกับที่พบในแอสไพริน ซึ่งอาจไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้กับเด็กที่อาจเคยมีการติดเชื้อไวรัสมาแล้ว และควรหลีกเลี่ยงหลังจากที่เด็กได้รับวัคซีน อีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าเด็กที่มีการสัมผัสกับเคมีบางชนิดอย่างเช่น สารกำจัดศัตรูพืช ทินเนอร์ สามารถมีส่วนทำให้เกิดโรค reye’s ได้

อาการของโรค reye’s syndrome

อาการของโรคreye’s syndrome โดยปกติแล้ว ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้จะปรากฏอาการ 3-4 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส และก็จะมีอาการต่าง ๆ ตามมาดังนี้

 • ปวดหัว คลื่นไส้ และอาเจียนบ่อย
 • มีอาการกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย
 • ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง
 • รู้สึกสับสน มึนงง
 • มีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยิน และการพูด
 • ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จะมีอาการหายใจถี่และถ่ายเหลว

วิธีการรักษาโรคนี้

การรักษาผู้ป่วยreye’s syndrome แพทย์จะรักษา ตามอาการที่เกิดขึ้นเป็นหลัก เพื่อควบคุมไม่ให้อาการรุนแรงขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระทบกระเทือนถึงสมอง โดยอาจใช้หลายวิธีรวมกันและคอยดูแลอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่น

 • ให้สารอาหาร และเกลือแร่ผ่านทางหลอดเลือด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่ภาวะสมดุล
 • ให้ยาขับปัสสาวะ เพื่อลดปริมาณน้ำในร่างกาย และเพื่อลดการเกิดสมองบวม
 • ให้วิตามินK เกล็ดเลือด หรือพลาสมา เพื่อลดการเกิดเลือดออกในตับ
 • ในกรณีที่การทำงานของปอดมีปัญหา แพทย์จะใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยในการรักษา
 • ให้ยาต้านการชัก เพื่อป้องกันการชักในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
 • เฝ้าดูการทำงานของหัวใจ ปอด และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย

reye’s โรคในเด็ก หากพบว่าเด็กที่ป่วยที่มีอาการอยู่ในขั้นรุนแรง อาจต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากเป็นอาการที่อันตราย ซึ่งสามารถกระทบกระเทือนต่อสมอง และอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

วิธีการป้องกันลูกป่วยเป็นโรคนี้

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคreye’s syndrome ที่แน่ชัดว่ามาจากสาเหตุใด การป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ยาก ทำได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวเท่านั้น โดยคุณแม่สามารถป้องกันลูกน้อยจากโรคนี้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ดังนี้

 • พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และไข้หวัดใหญ่
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มแอสไพรินในเด็กตั้งแต่อายุ 2-16 ปี ยกเว้นแพทย์จะแนะนำ และอาจใช้ยาชนิดอื่นแทนเช่นยา พาราเซตามอล ยาไอบูโพรเฟน ยานาพรอกเซน เป็นต้น
 • ไม่ควรไปซื้อยามาให้ลูกกินเอง ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือควรสอบถามเภสัชกร พร้อมทั้งอ่านฉลากยาให้ครบถ้วนก่อนใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจมีส่วนผสมของยาแอสไพรินเช่น ซาลิไซเลต เกลือซาลิไซเลต กรดอะซีทิลซาลิซิลิก อะซีทิลซาลิไซเลต กรดซาลิซิลิก เป็นต้น

reye’s syndromeโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ เสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่าย โดยสาเหตุของการป่วยด้วยโรคนี้ยังไม่แน่ชัด เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กควรพาลูกไปรับการฉีดวัคซีนอีสุกอีใส และไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้

เรื่องอื่นๆ ที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular