fbpx
Homeการเลี้ยงลูก6 วิธีพัฒนา EQ ฝึกลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์

6 วิธีพัฒนา EQ ฝึกลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์

EQ หรือ (Emotional Quotient) คือความฉลาดทางอารมณ์ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาดทั้งความคิด และอารมณ์ เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเทคนิค และเคล็ดลับดีๆ ในการเลี้ยงดู ทำไมพ่อแม่จึงอยากให้ลูกมี EQ ที่ดี นั่นก็เพราะว่าเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถจัดการอารมณ์และความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความฉลาดทางอารมณ์ วันนี้เรามี 6 วิธีพัฒนา EQ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคน จะมีวิธีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันเลยดีกว่า

6 วิธีพัฒนา EQ ของลูกรัก

การเลี้ยงลูกให้มี EQ สูง หรือความฉลาดทางอารมณ์ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ และไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถอะไร เพียงแต่ต้องอาศัยความพยายาม และความอดทนวิธีพัฒนา EQ ให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ดังนี้

1.ความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่สำคัญ

การเลี้ยงลูกด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น เป็นวิธีพัฒนา EQ ให้กับลูกได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่จึงต้องหมั่นแสดงความรักให้ลูกได้รู้สึกว่า พ่อแม่รักเขาเสมอ และเขาสำคัญกับพ่อแม่ด้วย เด็กบางคนมักจะแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด นั่นก็เพราะว่าจริงๆ แล้วเขารู้สึกอยากให้พ่อแม่สนใจ อยากได้ความรักจากพ่อแม่ เลยมักจะทำตัวเรียกร้องความสนใจ การยิ้ม โอบกอด อารมณ์เกรี้ยวกราดของเขาจะค่อยๆ ลดลง

2.หมั่นพูดคุยกับลูก

คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ และรับฟังเมื่อเขามีคำถาม พยายามตอบคำถามให้ดีที่สุด เพราะการพูดคุยกับลูกบ่อยๆ แบบตัวต่อตัว จะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของสมอง ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา การสื่อสาร พร้อมทั้งสอนให้ลูกได้รู้จักคำศัพท์ และประโยคต่างๆ มากขึ้น การพูดคุยกับลูกบ่อยๆ จะช่วย พัฒนาการเด็ก ได้ดี และยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

3.อ่านหนังสือกับลูก

อีกหนึ่ง วิธีพัฒนา EQ ให้กับลูกที่คุณแม่ควรทำนั่นก็คือ การอ่านหนังสือกับลูกน้อยพร้อมกับฝึกให้ลูกอ่านตาม เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้กับลูกแล้ว ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูกอีกด้วย โดยคุณแม่อาจจะอ่านนิทาน หรือสารคดีสั้นๆ ให้ลูกฟัง เพื่อฝึกให้ลูกได้อ่านตาม จะช่วยพัฒนาทางด้านภาษา และฝึกการมีสมาธิ และยังช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยคุณแม่อาจจะแทรกข้อคิด คติสอนใจ หรือการทำความดีให้กับลูกได้ฟัง และคิดตามไปด้วย

4.ฝึกให้ลูกรู้จักสวดมนต์

การที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกรู้จักการสวดมนต์ นอกจากจะช่วยให้ลูกมีสมาธิที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลูกรู้จักการควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นอีกด้วย ยิ่งฝึกตั้งแต่ยังเด็ก รับรองได้ว่าลูกจะเป็นเด็กใจเย็น และมีสติอยู่กับตัว สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5.สนับสนุนให้ลูกออกกำลังกาย

นอกจากการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้แล้ว จะต้องไม่ลืมเรื่องของสุขภาพของลูกด้วยเช่นกันวิธีพัฒนา EQ คุณแม่ควรสนับสนุนให้ลูก ออกกำลังกายบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง กระโดด เพราะนอกจากจะทำให้ลูกร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เป็นเด็กอารมณ์ดีอีกด้วย เพราะการออกกำลังกายจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาเซลล์สมอง และยังช่วยให้มีสมาธิดีอีกด้วย

6.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

อยากให้ลูกเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆ เพราะลูกๆ จะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติจากพ่อแม่ โดยที่ไม่ต้องสอนเลย ยกตัวอย่างเช่น การฝึกให้ลูกรักการอ่าน หากคุณพ่อคุณแม่หยิบหนังสือมาอ่านบ่อยๆ หรืออ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง พร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านให้ลูกฟัง ลูกๆ ก็จะซึมซับ การอ่านหนังสือจากพ่อแม่ไปโดยปริยาย

EQ คืออะไร มาทำความเข้าใจกันก่อน

EQ คือ “ความฉลาดทางอารมณ์” เด็กที่ฉลาดทางอารมณ์จะตระหนักถึงอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่น สามารถควบอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะ และเมื่อเผชิญอุปสรรคข้อขัดแย้งต่างๆ จะรู้จักขจัดความเครียดอย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีความสุขจนประสบความสำเร็จ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

ทำไมจึงควรเลี้ยงลูกให้มี EQ สูง

สังคมในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงควรเลี้ยงลูกให้มี EQ ที่สูง เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นคนที่มีไหวพริบ และทักษะในการอยู่ในสังคมได้ กุญแจสู่ความสำเร็จก็คือ การที่มี IQ และ EQ สูง วิธีพัฒนา EQ  พัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้เก็บอารมณ์ได้ดี คนที่มี  EQ สูง จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ปลอบประโลมผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้ เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การเลี้ยงลูกให้มี EQ สูงจึงสำคัญมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

และนี่คือวิธีพัฒนา EQ ง่ายๆ ที่เราได้นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมนำไปปรับใช้กับลูกๆ เพื่อที่ลูกจะได้มีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรคาดหวังกับลูกสูงเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกเครียด และกดดัน และอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีต่อตัวลูกนั่นเอง

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular