fbpx
Homeพัฒนาการเด็กมาเล่นกับลูกเพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวลูกกันเถอะ

มาเล่นกับลูกเพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวลูกกันเถอะ

การเล่นมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของลูกน้อยอย่างมากถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของลูกน้อยในอนาคต

ถ้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้เข้าใจและสามารถนำของเล่นหรือกิจกรรมการเล่นไปใช้กับลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกน้อยจะก้าวไปอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น เมื่อเด็กมีพื้นฐานทางพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกน้อยเกิดการรับรู้ที่ดี ตลอดจนทำให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้การเล่นนี้ยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทอีกด้วย

ทำไมพ่อแม่จึงควรเล่นกับลูก

 1. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างความสนใจและสมาธิ
 2. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆที่บกพร่อง
 3. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างปฏิกิริยาการรับรู้และการตอบสนอง
 4. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 5. การเล่นกับลูกช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 6. การเล่นกับลูกช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะคำศัพท์
 7. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง
 8. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทางด้านสังคม เช่น การแบ่งปัน การผลัดเปลี่ยน การช่วยเหลือ การอดทนต่อการรอคอย ความยืดหยุ่น
 9. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้จักตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้กระทำ
 10. การเล่นกับลูกช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี
 11. การเล่นกับลูกช่วยพัฒนาและส่งเสริมบทบาททางเพศและบทบาทสมมติ

การเลือกของเล่นให้เหมาะกับความสามารถของลูกในแต่ละวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของลูกเป็นอย่างมาก พ่อแม่หรือผู้ดูแลจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเลือกสรรของเล่นและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อเด็กให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ความสะอาด  ความสนใจของลูกน้อย รวมไปถึงความเหมาะสมของราคาและวิธีการเล่นด้วย

การเล่นของลูกควรอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลา แต่เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำและเรียนรู้จากการกระทำด้วยตนเอง ให้โอกาสเด็กได้ฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะหรือให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความรู้สึกของเด็กให้ดี รู้ว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เด็กยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบลองผิดลองถูก และต้องการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่แปลกใหม่ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ชอบให้ใครมาสั่งหรือบังคับ จึงเกิดอาการต่อต้าน เช่น ขัดใจลงไปนอนดิ้น ร้องกวนอาละวาด หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลรู้จักหลอกล่อหรือเบี่ยงเบนความสนใจก็จะลดพฤติกรรมเหล่านั้นได้

นอกจากการเล่นกับลูกจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องจินตนาการ พัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันธ์ ความเอาใจใส่ ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่จะต้องแปลกใจเลยล่ะค่ะ เวลาที่เจ้าตัวเล็กเค้ามีปฎิกิริยาโต้ตอบกับเรา เช่นหัวเราะเสียงดังเอิ๊กอ๊าก หรือโบกไม้โบกมือ บรรยากาศที่ดีแบบนี้สามารถก่อให้เกิความสุข ความอบอุ่นภายในบ้านได้ไม่น้อยเลยนะคะ แล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรกับลูกดีนะ???


จาก : แม่รักลูก Photo Credit :  preschoology.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular