fbpx
Homeการเลี้ยงลูก5 สิ่งที่คุณควรปลูกฝังให้ลูกด้วยตนเอง

5 สิ่งที่คุณควรปลูกฝังให้ลูกด้วยตนเอง

หากคุณเห็นเด็กคนอื่นมีนิสัยด้านไม่ดีอย่างไร ควรปลูกฝังด้านดีที่ต้องการให้ลูกน้อย การปลูกฝังจากครอบครัวเป็นวิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด เพราะเด็กได้ใกล้ชิดคนในครอบครัวและเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นสิ่งแรก ถ้าต้องการให้ลูกน้อยพัฒนาสู่คนดีของสังคมแล้ว การสอนเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่าคาดหวังว่าโรงเรียนจะบ่มเพาะมารยาทหรือความดีงามให้เด็ก ๆ ได้ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่สอนความรู้เท่านั้น มีหลายสิ่งอย่างที่ครอบครัวควรสอนเขาด้วยตัวเองดังนี้ค่ะ..

 

5 สิ่งที่คุณควรปลูกฝังให้ลูกด้วยตนเอง

1.มารยาท : ถ้อยคำปรามาสของผู้ใหญ่ในสังคมว่า “เด็กสมัยนี้ไม่มีมารยาทเลย” เพราะการเลี้ยงดูผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น ทำให้พวกเขาติดและต้องการจะใช้งานตลอด ครอบครัวต้องกำหนดเวลาการเล่น หรือสอนเรื่องมารยาทในสังคม บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ อาทิ การทิ้งขยะให้เป็นที่ การเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหาร สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กอยู่ร่วมในสังคมได้โดยไม่มีใครมาต่อว่าได้

2.ประหยัด : ครอบครัวทุกฐานะเริ่มเลี้ยงลูกผ่านเงินทอง จะมีมากหรือน้อยก็ตามแต่ การปรนเปรอเด็กด้วยเงินเพราะคุณไม่มีเวลาให้เขาเป็นเรื่องที่ผิด เพราะเด็กจะไม่ถูกสอนว่าควรใช้เงินอย่างไรให้เหมาะสม หากปล่อยทิ้งไว้ เขาจะเป็นเด็กที่ถูกเงินครอบงำ อยากได้อะไรต้องได้ หากคุณจำเป็นหรือไม่มีเวลา การจัดสรรวันหยุดให้เขา สอนทุกอย่างที่ควรรู้เป็นหนทางง่าย ๆ

3.สัมมาคารวะ : การปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสม เด็ก ๆ จะถูกมองเป็นเด็กน่ารักขึ้นมาทันที อาทิ การทักทายและการขอบคุณ การวางตัวให้เรียบร้อยเมื่อไปที่บ้านคนอื่น เรื่องสัมมาคารวะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่มองเป็นสิ่งที่ดี

4.ฝึกความเข้าใจ : เด็ก ๆ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ บ่อยครั้งที่เขาถามด้วยคำถามเดิมแม้คุณจะตอบไปแล้ว เพราะเด็กยังไม่เข้าใจอย่างละเอียด การตอบคำถามของเขาให้ละเอียดและความใส่ใจในการตอบทุกคำถาม เพียงครั้งเดียวเด็กก็เข้าใจและปฏิบัติตามได้ การอดทนและเข้าใจสภาวะของเด็กเป็นสิ่งที่ดี

5.ปลูกฝังคุณธรรม : คุณธรรมเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง เพราะคนฉลาดในสังคมเรามีเยอะมาก แต่ไม่รู้จักนำความฉลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง จึงมีการโกงหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมมากเกินไป การสอนให้เด็กมีคุณธรรมเขาจะเข้าใจและดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าหรือเบียดเบียนใคร

 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังและสั่งสอนลูกด้วยตัวเองนะคะ เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาความอดทนในการสอนเค้าค่ะ ซึ่งบางเรื่องทางโรงเรียนก็ไม่ได้สอนให้กับเค้าค่ะ


จาก : แม่รักลูก Photo Credit : news.com.au

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular