fbpx
Homeการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดวิธีการคลอด ทารกท่าก้น เมื่อทารกไม่ยอมเอาหัวลง

วิธีการคลอด ทารกท่าก้น เมื่อทารกไม่ยอมเอาหัวลง

โดยปกติแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่ 3 หรือช่วงประมาณอายุครรภ์ 32 สัปดาห์เป็นต้นไป ทารกในครรภ์จะเริ่มกลับหัวลงสู่อุ้งเชิงกรานเพื่อเตรียมคลอด มีไม่มากนักที่ทารกจะยังอยู่ในท่าก้นเป็นส่วนนำ แต่เมื่อคุณแม่เจ็บครรภ์คลอดแล้วหากทารกยังอยู่ในท่าก้นอยู่ ในทางการแพทย์ถือว่าทารกอยู่ในท่าที่ผิดปกติ แต่ยกเว้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลัง ซึ่งอุ้งเชิงกรานขยายใหญ่เพียงพอต่อการคลอด ทารกท่าก้น ได้ คุณแม่ก็จะสามารถคลอดทารกท่าก้นด้วยวิธีธรรมชาติได้ค่ะ

ทารกท่าก้น มีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 3 แบบดังนี้

  • Complete breech ทารกเอาก้นเป็นส่วนนำ งอข้อสะโพก และ งอข้อเข่า
  • Flank breech ท่านี้มักพบเป็นส่วนใหญ่ ทารกเอาก้นเป็นส่วนนำ งอข้อสะโพก แต่เหยียดข้อเข่า
  • Incomplete breech ข้อสะโพกของทารกด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านไม่งอ ทำให้เท้าอยู่ต่ำกว่าส่วนก้นลงไป

การคลอดทารกท่าก้น ก้นของทารกจะเคลื่อนออกมาก่อน และตามมาด้วยขา ลำตัว และศีรษะ ถ้าคุณแม่มีความต้องการคลอดทารกท่าก้นด้วยวิธีธรรมชาติ คุณหมอจะตัดฝีเย็บให้กว้างกว่าปกติเพื่อช่วยขยายช่องคลอดให้มากขึ้น เมื่อส่วนของก้นและลำตัวออกมาได้แล้วคุณหมอจะทิ้งระยะของศีรษะไว้ให้ส่วนลำตัวถ่วงส่วนศีรษะไว้ หลังจากนั้นคุณหมอจะใช้มือหรือคีมช่วยคลอดเพื่อดึงศีรษะของทารกออกมา สำหรับทารกแรกคลอดส่วนหัวจะใหญ่กว่าลำตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ ดังนั้นคุณแม่ที่ลูกในครรภ์มีส่วนนำเป็นก้น จะคลอดยากและเจ็บครรภ์คลอดมากกว่าคุณแม่ที่ลูกที่มีศีรษะเป็นส่วนนำค่ะ

สำหรับคุณแม่บางคนคุณหมอจะพิจารณาแนะนำให้ผ่าคลอด เมื่อดูแล้วทารกมีส่วนนำเป็นก้นแน่ ๆ คุณหมอจะพิจารณาผ่าคลอดดังนี้ค่ะ

  • คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แรก
  • คุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ
  • ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม
  • ทารกที่มีน้ำหนักมากกว่า 4000 กรัม
  • ทารกที่เอาเท้าลงด้านล่างทั้ง 2 ข้าง
  • ทารกที่เงยหน้าขึ้นมาก ๆ

ถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วว่าคุณแม่มีความเสี่ยงในการคลอดทารกท่าก้น คุณหมอจะพิจารณาให้ผ่าคลอดทันที เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular