fbpx
Homeการตั้งครรภ์อายุ 35 ปี ตั้งครรภ์ได้ไหม?

อายุ 35 ปี ตั้งครรภ์ได้ไหม?

อายุ 35 ปี ตั้งครรภ์ได้ไหม?

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แรกในขณะที่อายุ 35ปี ขึ้นไปคงมีเรื่องให้ต้องกังวลหลายอย่าง เพราะการที่ตั้งครรภ์ในอายุยิ่งมากความเสี่ยงในเรื่องต่างๆก็มากตามไปด้วย ยิ่งอายุมากโคโมโซมและยีนที่จะส่งต่อไปถึงลูกก็ยิ่งผิดปกติ แต่ไม่ใช่ว่าคุณแม่ที่มีอายุเกิน 35 ปีแล้วจะมีลูกไม่ได้นะคะ เพราะตอนนี้ความรู้ทางด้านการแพทย์ได้พัฒนาไปมาก สามารถช่วยลดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กและตัวคุณแม่ได้มากขึ้นค่ะ

[su_quote]ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป คือ ไข่ที่สะสมในรังไข่ของคุณแม่จะมีน้อยลง ตกไข่ยากขึ้น โอกาสที่จะไปผสมกับอสุจิมีน้อยมาก ทำให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ยากมาก แต่ถ้าตั้งครรภ์แบบธรรมชาติไม่ได้หรือรอมานานแล้ว ทางการแพทย์สามารถช่วยได้คือ การฝังตัวอ่อนนั้นเอง[/su_quote]

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ความเสี่ยงที่ลูกน้อยจะได้รับจากคุณแม่ สิ่งแรกเลย คือ อาการดาวน์ซินโดรม หรืออาจเกิดความผิดปกติจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หรือมีความผิดปกติทางเรื่องของสติปัญญา เรื่องนี้อาจจะเกิดจากตอนที่มีการปฏิสนธิทำให้โครโมโซมผิดปกติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้น้อยที่สุดคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีต้องเข้าพบคุณหมอให้บ่อยที่สุด และต้องไปพบทุกครั้งตามที่คุณหมอนัดค่ะ

คุณแม่ที่อายุมากไม่ได้มีแค่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะ เพราะยังมีเรื่องดีๆ อยู่ด้วยเช่นกัน คุณแม่ที่มีอายุมากแล้วในขณะตั้งครรภ์ ส่วนมากจะมีฐานะทางการเงินและการงานมั่นคงแล้ว เมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วย อารมณ์และความคิดต่างๆ ค่อนข้างจะมั่นคงมากกว่าคุณแม่ที่มีอายุน้อยๆ และนี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของการที่มีลูกตอนอายุมากๆค่ะ


บทความจาก : maerakluke.com
Photo Credit : mirror.co.uk

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular