fbpx
Homeการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดการทำหมันหญิง คืออะไร มีวิธีไหนบ้าง?

การทำหมันหญิง คืออะไร มีวิธีไหนบ้าง?

การทำหมันหญิง คืออะไร มีวิธีไหนบ้าง? การทำหมัน เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวร ซึ่งน้อยมากที่ทำหมันแล้วจะตั้งครรภ์อีก แต่เมื่อทำหมันไปแล้วคุณแม่สามารถแก้หมันได้ถ้าต้องการจะตั้งครรภ์อีกครั้ง แต่เปอร์เซ็นการตั้งครรภ์จะน้อยมากยิ่งถ้ามีการทำหมันมานาน การที่จะตั้งครรภ์อีกครั้งก็น้อยตามไปด้วย

การทำหมันหญิง สามารถทำได้  2 แบบ ดังนี้

1.การทำหมันทันทีหลังคลอดลูก หรือเรียกว่า การทำหมันเปียก

การทำหมันเปียก ส่วนมากจะทำกันหลังจากคลอดประมาณ 48 ชั่วโมง คุณหมอมักจะแนะนำให้คุณแม่ทำหมันแบบนี้ เพราะว่าหลังคลอดลูกใหม่ ๆ มดลูกของคุณแม่ยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ ทำให้สามารถมองหาท่อนำไข่ได้ง่าย ซึ่งทำให้การทำหมันง่ายตามไปด้วย วิธีการทำหมันเปียก คือ การผูกท่อนำไข่ และตัดท่อนำไข่ ทั้งสองข้าง แผลจากการผ่าตัดชนิดนี้ไม่ใหญ่มากจะยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เท่านั้น

2.การทำหมันปกติ หรือ การทำหมันแห้ง

การทำหมันแห้ง การทำหมันแบบนี้จะมีความยากกว่าการทำหมันเปียก เพราะไม่ได้ทำในช่วงหลังคลอดลูกใหม่ๆ ซึ่งในช่วงนี้มดลูกก็จะมีขนาดปกติทำให้หาท่อนำไข่ยาก การทำหมันปกติ หรือการทำหมันแห้ง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  • การผ่าตัดหน้าท้อง จากนั้นคุณหมอก็จะทำการผูกท่อนำไข่ และผ่าตัดท่อนำไข่ออกทั้ง 2 ข้างเพียงบางส่วน
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง คือการส่องกล้องเข้าไป แล้วจี้ไฟฟ้าที่ท่อนำไข่ และตัดท่อนำไข่ออกทั้ง 2 ข้างเพียงบางส่วน แต่การทำหมันผ่านกล้องนั้นมีข้อจำกัด คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือมีภาวะผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ไม่สามารถทำหมันด้วยวิธีนี้ได้

การทำหมันหญิง จะเกิดผลดีที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการจะมีบุตรอีกแล้ว เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการกินยาคุม และไม่ต้องกลัวว่าจะลืมกินยาอีกด้วย การทำหมันจะไม่มีผลกับความต้องการทางเพศ ประจำเดือนก็ยังคงมาตามปกติ เมื่อทำหมันแล้วไม่ควรให้แผลโดนน้ำ และห้ามมีเพศสัมพันธ์กับสามี 1-2 เดือนเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในมดลูกค่ะ

การทำหมันหญิง ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการไม่มีแรง อ้วนขึ้นหรือผอมลง ทำหมันแล้วจะหมดความรู้สึกทางเพศ เซ็กซ์จัด ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงาน ทำหมันแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก เรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณแม่ที่ทำหมันแล้วกลับมีอาการขาดประจำเดือน หรือมีอาการที่สงสัยว่าอาจจะตั้งครรภ์ก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะ ควรรีบไปหาคุณหมอ เพราะอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกซึ่งเป็นอันตรายได้ค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular