Hush Puppies มอบรองเท้า เด็กๆ ภาคใต้ ในโครงการ Shoes for Shoes

1298
- Advertisement -

Hush Puppies…มอบรองเท้า เด็กๆ ภาคใต้ ในโครงการ Shoes fo Shoes พี่ได้ใช้…น้องได้ใส่

เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Hush Puppies แบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพเท้าชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรม Shoes for Shoes พี่ได้ใช้…น้องได้ใส่เพื่อส่งต่อความสุขและมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านควนเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งขาดแคลนทั้งงบประมาณและโอกาส เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งอยู่ในถิ่น ถุรกันดาร เนื่องจากรองเท้าถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งถูกละเลยไป และร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

คุณสุภาวดี สุวรรณคีรี  ผู้จัดการแบรนด์อาวุโสรองเท้า Hush Puppies  กล่าวว่า “แบรนด์รองเท้า Hush Puppies อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ น้อง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบ โดยครั้งนี้ได้เดินทางลงพื้นที่จริงเพื่อมอบ รองเท้า จำนวน 350 คู่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีท่านยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นผู้รับมอบ และมีตัวแทน น้อง ๆ เข้าร่วมด้วย”

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่

ศิริพร จิราธินันท์ / สวียา นุขพิทักษ์ 02-229-7074

ประชาสัมพันธ์  เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป

- Advertisement -