fbpx
Homeเรื่องน่ารู้Advertorialบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน และ DCL

บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน และ DCL

สารอาหารที่พบในนมแม่ ผนึกสามกำลังพัฒนาสมอง

ยุคนี้การมีพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี ความหวังของพ่อและแม่ทุกคนก็คืออยากให้ลูกมีศักยภาพสูงสมวัย ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย พัฒนาการทางสมอง และจิตใจ รวมไปถึงการมีสุขภาพและสมอง ที่ดีของลูกน้อย ซึ่งแน่นอนว่าเด็ก ๆ  ควรต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และหนึ่งในนั้นก็คือ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน (Alpha-Lactalbumin) ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อลูกน้อย เนื่องจากเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสื่อประสาท ช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างมากจนได้รับความสนใจจากนักวิจัยต่าง ๆ มากมายทั่วโลก

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน (Alpha-Lactalbumin)

จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms. ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่ รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน”ว่า สารอาหาร “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาท ช่วยเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาสมอง 1

DCL ผนึก 3 สารอาหารสำคัญในนมแม่ (DHA, Choline, Lutein) ช่วยพัฒนาสมอง

ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญ ในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คน ที่ให้นมแม่ นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก  ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของการทำงานร่วมกันของ 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ &โคลีน, โคลีน & ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก  อย่างไรก็ตามยังต้องการ การศึกษาเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ 2

[1] Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore  2015: 41 (2)

  1. Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95

คุณประโยชน์ที่สำคัญของนมแม่

คุณประโยชน์ที่สำคัญของนมแม่

นมแม่นั้นถือเป็นยอดอาหารของทารก ซึ่งทารกที่ดื่มนมแม่นั้นจะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากคุณสมบัติที่ล้ำค่า ของนมแม่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ในนมแม่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่เพียงพอสำหรับทารก ในนมแม่ระยะ 6 เดือน แรกหลังคลอดจะมีปริมาณ 850 ลิลลิลิตรต่อวันซึ่งในน้ำนมนั้นมีสารอาหารสำคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน เกลือแร่ และวิตามินที่ครบถ้วนเพียงพอ ต่อความต้องการของทารก
  • ในนมแม่มีภูมิต้านทานโรคติดเชื้อ นอกจากลูกน้อยจะได้ภูมิต้านทานโรคจากแม่ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์แล้ว ลูกน้อยยังได้ภูมิต้านทานโรคจากน้ำนมแม่ โดยเฉพาะน้ำนม ที่หลั่งในระยะ 2-3 วันแรกที่มีสีค่อนข้างเหลืองซึ่งเรียกว่า “นมน้ำเหลือง (Colostrum) ที่มีปริมาณไม่มากนัก นมน้ำเหลืองนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะอุดมไปด้วย เม็ดเลือดขาว โปรตีน วิตามินเอ และแร่ธาตุหลายชนิดในปริมาณมาก มีภูมิต้านทานช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ เช่น หวัด วัณโรค หูน้ำหนวก โปลิโอ ฯลฯ
  • ในนมแม่มีความสะอาดและปลอดภัย นมแม่นั้นสามารถมั่นใจได้ว่ามีความสะอาด และปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ มีอุณหภูมิร้อนเย็นที่พอเหมาะกับลูกน้อย
  • ขจัดปัญหาภูมิแพ้ ลูกน้อยที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จะไม่มีอาการแพ้ หรือเกิดภาวะภูมิแพ้
  • ในนมแม่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วนสำหรับลูกน้อย แม้ว่าเด็กจะมีความอุดมสมบูรณ์จากการดื่มนมแม่ก็จะไม่ส่งผลเมื่อลูกเริ่มโตขึ้น

คุณประโยชน์จากน้ำนมแม่นั้นมีมากมาย เนื่องจากมีส่วนประกอบสำคัญ ของแร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นต่อลูกน้อย ดังนั้นการที่ลูกได้ดื่มนมแม่นั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกมีสุขภาพที่ดีเจริญเติบโตอย่างสมวัยแล้ว ยังช่วยให้ลูกมีพัฒนาการ ทางด้านสมองที่ดีกว่าเด็กที่ดื่มนมผสมโดยทั่วไปอีกด้วย

พลังสารอาหารในนมแม่

จากข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบถึงความสำคัญของ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน” และ DCL ที่มีผลต่อความสามารถทางสมองของลูกน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการที่สมวัย และทำให้เห็นถึงความสำคัญของนมแม่ที่มากด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็น ต่อร่างกายช่วยให้ลูกน้อยได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เพื่อพัฒนาการ ที่ดีของลูกน้อย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular