fbpx
Homeการตั้งครรภ์ตรวจร่างกาย ก่อนมีบุตร รู้ไหม! ป้องกันความเสี่ยงอะไรได้บ้าง          

ตรวจร่างกาย ก่อนมีบุตร รู้ไหม! ป้องกันความเสี่ยงอะไรได้บ้าง          

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์นั้นถือว่าสำคัญมาก เพราะเมื่อคุณแม่มีสุขภาพที่ดี ก็จะทำให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์ ทารกในครรภ์แข็งแรง นอกจากนี้การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ยังสามารถป้องกันโรคที่เกิดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ได้อีกด้วย มาดูกันว่า ตรวจร่างกาย ก่อนตั้งครรภ์ สามารถป้องกันความเสี่ยงโรคอะไรได้บ้าง เมื่อรู้แล้วคุณแม่จะได้เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ตรวจร่างกาย ก่อนมีบุตร ป้องกันอะไรบ้าง

คุณแม่ที่วางแผนจะมีลูกควรเข้ารับการ ตรวจสุขภาพ ก่อนการตั้งครรภ์ เพราะมีความสำคัญมาก นอกจากจะได้รู้ถึงความพร้อมของสภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคต่างๆ และภาวะแทรกซ้อนทางพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้ด้วย โดยตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์สามารถป้องกันได้หลายโรคและเมื่อรู้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วช่วยให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์ทารกในครรภ์แข็งแรงปลอดภัยด้วย

1.ตรวจหาโรคทางพันธุกรรม

การตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นมีความสำคัญมาก เพราะข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยวางแผนประเมินความเสี่ยงของการถ่ายทอดพันธุกรรมมายังลูกได้ การตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์จึงสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรมดังต่อไปนี้ได้

  • โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia syndromes) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้เป็นอันดับหนึ่งในคนไทย ซึ่งถ้าพ่อแม่มียีนแฝงหรือเป็นพาหะทั้งคู่ โอกาสที่ลูกจะป่วยเป็นโรคดังกล่าวก็มีสูง
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal Muscular Atrophy) เกิดจากความผิดทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีการถ่ายทอดยีนด้อยสู่ลูก เป็นเซลล์ประสาทไขสันหลังเสื่อมส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เนื่องจากเส้นประสาทไขสันหลังไม่สามารถส่งสัญญาณไปกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้
  • โรคความบกพร่องทางสมอง (Fragile X) เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ช้า ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซม X ผู้ป่วยมักจะเป็นเด็กเพศชาย บางรายมีอาการออทิสติก สมาธิสั้น ไม่นิ่ง มีปัญหาในการใช้ภาษาและการสื่อสาร
  • ตรวจสอบหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี การตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์สามารถป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่อาจส่งไปยังทารกในครรภ์ได้ เนื่องจากเป็นเชื้อที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์และทางสายเลือด ซึ่งอาจจะส่งต่อการมีลูกในอนาคตได้เช่นกัน และยังเป็นเชื้อที่อาจกลายเป็นมะเร็งตับได้ การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจึงสำคัญมาก

2.ตรวจความพร้อมของร่างกายพ่อแม่

ตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์เพื่อหาความพร้อมของร่างกายของพ่อแม่ว่ามีภาวะมีบุตรยากหรือไม่ ประจำเดือนมาปกติหรือไม่ อสุจิแข็งแรงหรือไม่ และกรณีคุณแม่มีอายุเกิน 35 ปี จะมีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์ เด็กจะมีป่วยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือไม่เป็นต้น

3.ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์

การเข้ารับการ ตรวจสุขภาพ ก่อนการตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติแท้ง และมีภาวะครรภ์เป็นพิษมาก่อน

ควรตรวจก่อนปล่อยให้มีบุตรกี่เดือน

การตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์โดยที่ไม่มีอันตรายหรือโรคแทรกซ้อนใดๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ จะมาจากการเตรียมความพร้อมร่างกายที่ดี การดูแลความพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์ควรจะต้องได้รับความดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด สำหรับคุณแม่ที่วางแผนจะมีลูกควรตรวจร่างกาย ให้พร้อมก่อนการตั้งครรภ์ประมาณ 3 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ขณะตั้งครรภ์ เมื่อรู้ถึงความเสี่ยงก็จะได้รักษาอย่างถูกวิธี โดยแพทย์จะวางแผนการรักษาเตรียมความพร้อมก่อนการมีครรภ์ให้กับคุณแม่  ซึ่งการตรวจสภาพร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ยังทำให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นภาวะมีบุตรยาก อสุจิไม่แข็งแรง รวมถึงท่อรังไข่ตัน ซึ่งหากทราบสาเหตุและปัญหาเหล่านี้ก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทำให้สามารถมีบุตรได้

ตรวจสุขภาพราคาเท่าไหร่

ตรวจสุขภาพ ก่อนการตั้งครรภ์ทั่วไปเพื่อดูความพร้อมสภาพร่างกายของพ่อแม่ที่วางแผนจะมีบุตร โดยการตรวจทั่วไปก็จะเริ่มจากการตรวจวัดความดัน ตรวจชีพจร ตรวจเลือดเพื่อดูเม็ดเลือดและความเข้มของเลือด ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมเช่น โรคธารัสซีเมีย ไวรัสตับอักเสบบี ซีฟีลิส หัดเยอรมัน รวมถึงเชื้อ HIV ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1500 – 5500 บาทขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐบาล และเอกชน

ตรวจก่อนมีบุตรที่ไหนดี

เพราะการมีลูกคือความสุขที่สามารถเติมเต็มชีวิตคู่ของทุกครอบครัว และใครๆ ก็ต้องการที่จะให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การวางแผนครอบครัวก่อนการตั้งครรภ์จึงสำคัญมาก เพราะไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับพ่อแม่เท่านั้นแต่รวมถึงความสมบูรณ์ของลูกน้อยในครรภ์ที่จะเกิดมาอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะ ตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน ซึ่งหากงบน้อยก็สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ แต่ถ้างบมากก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลเอกชน

อยากมีลูกนอกจากจะมีความพร้อมทางด้านฐานะทางครอบครัวแล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านสภาพร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กัน สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีลูกที่แข็งแรง การเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์ลูกแข็งแรง และยังสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรมส่งต่อจากเด็กได้ด้วยนั่นเอง

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular