fbpx
Homeการเลี้ยงลูกการดูแลสุขภาพเด็กวัคซีนทางเลือก กับความจำเป็นต่อลูกรัก

วัคซีนทางเลือก กับความจำเป็นต่อลูกรัก

โดยปกติแล้วเด็ก ๆ ต้องได้รับวัคซีนพื้นฐาน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน นอกจากวัคซีนพื้นฐานแล้ว ยังมีวัคซีนทางเลือกอีกกว่า 10 ชนิด ที่คุณแม่หลายคนอาจสงสัยว่าควรให้ลูกได้รับวัคซีนทางเลือกหรือไม่ แล้วทำไมการรับวัคซีนทางเลือกถึงมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มตามมา..

รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า วัคซีนพื้นฐานเป็นวัคซีนที่ภาครัฐใช้งบประมาณเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรคที่วัคซีนพื้นฐานสามารถป้องกันได้ เป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก และบางโรคสามารถพบได้บ่อยจนจัดเป็นปัญหาระดับประเทศ

รวมถึงวัคซีบางชนิดที่มีราคาในระดับที่ภาครัฐในการสนับสนุนได้ โดยวัคซีนพื้นฐานที่เด็กควรได้รับคือ วัคซีนวัณโรค (บีซีจี) วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี อย่างไรก็ตาม วัคซีนพื้นฐานที่ภาครัฐส่งเสริมในปัจจุบันสามารถป้องกันโรคที่พบบ่อยและโรคที่มีความสำคัญได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคอีกหลายโรคที่มีวัคซีนในการป้องกัน

 

ส่วนวัคซีนทางเลือก คือ วัคซีนที่ภาครัฐไม่พร้อมจะใช้งบประมาณในการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นวัคซีนป้องกันโรคที่ไม่จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ หรือตัววัคซีนมีราคาแพงเกินที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนได้ ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กได้รับวัคซีนทางเลือกต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง อาทิ วัคซีนอีสุกอีใสที่อาการของโรคไม่ร้ายแรง เป็นในเด็กแล้วไม่อันตรายเท่าไรนัก หรือวัคซีนกลุ่มพื้นฐานที่พัฒนาการป้องกันมากขึ้น อาจจะรวบรวมวัคซีนหลายชนิดไว้ในเข็มเดียว เป็นต้น

การรับวัคซีนทางเลือก ผู้ปกครองต้องมองว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน วัคซีนบางชนิดที่เป็นวัคซีนทางเลือก ควรรับก่อนเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคอันตรายมากกว่าอย่างวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญในประเทศทางตะวันออกกลาง รศ.นพ.ชิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

วัคซีนทางเลือก เป็นวัคซีนที่ผู้ปกครองต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์เองว่า ลูกน้อยควรได้รับหรือไม่ เพราะโรคบางชนิดไม่แพร่ระบาดในประเทศไทย หากรับไว้ก็ปลอดภัยและไม่สร้างอันตรายต่อลูกน้อย แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะ


จาก : แม่รักลูก Photo Credit : blogs.discovermagazine.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular