fbpx
Homeการตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดตั้งครรภ์เกินกำหนด,คลอดเกินกำหนด มี 8 ภาวะเสี่ยงดังนี้

ตั้งครรภ์เกินกำหนด,คลอดเกินกำหนด มี 8 ภาวะเสี่ยงดังนี้

การตั้งครรภ์เกินกำหนด คือ การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ขึ้นไป ถ้าคุณแม่จำวันตกไข่ หรือ วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายได้แม่นยำไม่ผิดพลาด เมื่อลองนับดูแล้วลูกที่คลอดออกมาไม่ควรเกิน 42 สัปดาห์ เพราะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกินกำหนด หรือ เด็กที่คลอดเกินกำหนด จะมีความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างดังนี้

ตั้งครรภ์เกินกำหนด,คลอดเกินกำหนด มี 8 ภาวะเสี่ยงดังนี้

1.คุณแม่ที่ คลอดเกิน 42 สัปดาห์ ทารกอาจเสียชีวิต มากเป็น 2 เท่า ของทารกที่คลอดตามกำหนดปกติ

2.คุณแม่ที่ คลอดเกิน 43 สัปดาห์ ทารกอาจเสียชีวิต มากเป็น 6 เท่า ของทารกที่คลอดตามกำหนดปกติ

3.รกอาจเสื่อมเนื่องจากตั้งครรภ์เกินกำหนด เด็กอาจสำลักขี้เทา หรือ มีการติดเชื้อในมดลูก

4.คุณแม่ที่ ตั้งครรภ์เกินกำหนด เมื่อถึงเวลาคลอดอาจทำให้คลอดยาก เพราะเด็กอาจจะมีน้ำหนัก 4000 กรัมขึ้นไป หรือ อาจจะคลอดเองตามธรรมชาติไม่ได้เพราะติดที่ขนาดศีรษะของทารกนั้นใหญ่เกินไป

5.จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำคร่ำในครรภ์ เนื่องจากทารกต้องอาศัยอยู่ในมดลูกที่มีน้ำคร่ำหล่อเลี้ยง เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นน้ำคร่ำจะมากขึ้นตามไปด้วย และจะมีน้ำคร่ำมากที่สุดเมื่อมีอายุครรภ์ประมาณ 34 สัปดาห์ หลังจากนั้นน้ำคร่ำจะค่อยๆลดลงเรื่อย ๆ จนถึงเวลาคลอด ถ้าคุณแม่มีน้ำคร่ำลดลงเรื่อย ๆ จนต่ำกว่า 400 มิลลิลิตร คุณหมอจะวินิจฉัยให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง เนื่องจากถ้าน้ำคร่ำน้อยอาจไปกดทับสายสะดือ และทำให้ทารกขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตได้

6.ถ้าน้ำคร่ำน้อยและมีขี้เทาออกมามากอาจทำให้ทารกสำลักขี้เทาจนเสียชีวิตได้

7.ทารกที่คลอดเกินกำหนด อาจมีภาวะ Dysmaturity syndrome เช่น ผิวหนังแตกแยก น้ำตาลในเลือดต่ำ มีอาการชัก มีขี้เทาติดตามตัวเด็กมาก

8.คุณแม่ที่คลอดทารกที่ตั้งครรภ์เกินกำหนด ถ้าคลอดธรรมชาติอาจทำให้แผลฝีเย็บฉีกขาดเนื่องจากทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่มาก

สาเหตุของการตั้งครรภ์เกินกำหนด ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่มีปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์เกินกำหนดบางอย่าง เช่น ท้องแรกเคยตั้งครรภ์เกินกำหนดมาก่อน หรือ เกิดจากความผิดปกติของรกหรือของตัวเด็กนั่นเองค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular