“ซินไบโอติก” ในนมแม่ มีส่วนช่วยคืนภูมิต้านทานให้ลูกน้อยไม่เจ็บป่วยง่าย

9029
- Advertisement -

“ซินไบโอติกในนมแม่” ได้รวมคุณสมบัติของโพรไบโอติก และพรีไบโอติก ตอบโจทย์คุณแม่ผ่าคลอด ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้ลูกมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย ยังเป็นรากฐานสำคัญที่จะรองรับพัฒนาการด้านต่างๆ พร้อมเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของลูกในอนาคต

คิดจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อินเทรนด์ การให้ความสำคัญด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเพื่อคืนภูมิต้านทานให้ลูกน้อยตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ และควรรู้จักกับนวัตกรรม “ซินไบโอติก” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนมแม่และมาพร้อมผลวิจัยทางการแพทย์ว่า มีส่วนช่วยให้คุณแม่เสริมเกราะภูมิต้านทานแข็งแกร่งให้ลูกได้ โดยเฉพาะสำหรับลูกผ่าคลอด ซึ่งมีผลวิจัยกว่า 20 งานวิจัยที่ครอบคลุมเด็กผ่าคลอดกว่า 118,400 คน ใน 8 ประเทศ ยืนยันว่าส่งผลให้พัฒนาการภูมิต้านทานช้ากว่าเด็กที่คลอดตามธรรมชาติและมีโอกาสเจ็บป่วยเป็นภูมิแพ้บางชนิดเพิ่มขึ้นถึง 20%1

โดยปกติระบบภูมิต้านทานในเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเกิด เด็กที่คลอดธรรมชาติจะได้รับจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นปัจจัยเสริมภูมิต้านทานผ่านทางช่องคลอด ส่งต่อไปยังแหล่งสร้างภูมิต้านทานสำคัญที่สุดในลำไส้ ซึ่งคิดเป็น 70% ของระบบภูมิต้านทานทั้งหมดของร่างกาย เมื่อจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้เจริญเติบโตจะส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทาน ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคและปกป้องลูกน้อยจากอาการเจ็บป่วย

ผศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช อธิบายเพิ่มเติมว่า “ทารกที่คลอดธรรมชาติทางช่องคลอดจะได้รับ จุลินทรีย์สุขภาพเรียกว่า โพรไบโอติก ผ่านทางช่องคลอด ขณะที่ทารกผ่าคลอดจะไม่มีโอกาสได้รับ”

ดังนั้นสำหรับลูกน้อยที่ผ่าคลอด การดูแลและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีตั้งแต่แรกเกิดจึงยิ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูกน้อยในระยะยาว

นมแม่ คือโภชนาการที่ดีที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยภายหลังการคลอด โดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ครบถ้วนเรียกว่า #ซินไบโอติก ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ #โพรไบโอติก และอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ #พรีไบโอติก ช่วยสร้างสมดุลในลำไส้ ส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทานที่มีประสิทธิภาพ

จากปัจจัยข้างต้น ทางการแพทย์จึงให้ความสำคัญกับการคืน#ภูมิต้านทานตั้งต้น ให้กับเด็ก โดยพัฒนาความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยคุณแม่

ถ้าคุณแม่มีความจำเป็นต้องให้นมผสม การให้นมสูตรเสริม ซินไบโอติก ด้วยการรวมคุณประโยชน์ บิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว่ เอ็ม 16 วี และอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ กอส แอลซีฟอส อัตราส่วน 9:1 มีส่วนช่วยคืนภูมิต้านทานให้ลูก โดยสามารถลดอาการคล้ายหอบหืดลง หลังติดตามผลเป็นระยะเวลา 1 ปี2

รู้จัก “ซินไบโอติก” ที่มีในนมแม่ ภูมิต้านทานตั้งต้นเพื่อลูกน้อย

ที่มา
1. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T, Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disease: meta-analyses. Clin Exp Allergy. 2008;38:634-642.
2. Van de Aa L.B. et al. Synbad Study Group. Synbiotic prevents asthma-like symptoms in infants with atopic dermatitis. Allergy. 2011;66:170-7.

 

- Advertisement -