การตรวจคัดกรองนิฟตี้ หรือ NIFTY test คืออะไร

33531
การตรวจคัดกรองนิฟตี้ หรือ NIFTY test
Zholobov Vadim / Shutterstock
- Advertisement -

NIFTY test  (Non-Invasive Fetal TrisomY test)  คือ นวัตกรรมใหม่ ในการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ จากการตรวจเลือดของคุณแม่ เพื่อประเมินความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 

การตรวจคัดกรอง นิฟตี้ หรือ NIFTY test  

การตรวจคัดกรอง นิฟตี้ หรือ NIFTY test  นี้จะให้ผลที่แม่นยำถึง 99% เลยค่ะ และทารกในครรภ์ก็จะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ สามารถตรวจได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์เกือบทุกคน  โดยจะทำการตรวจได้ในช่วงอายุครรภ์ 12-24 สัปดาห์ (ช่วงที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรอง นิฟตี้ ที่สุดคือช่วงอายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์)        

ในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก หรือตั้งครรภ์ช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป และยังไม่อยากรับการตรวจภาวะดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์โดยการเจาะน้ำคร่ำ เพราะโอกาสแทรกซ้อนที่มีสูงกว่า ก็อาจเลือกใช้วิธีการตรวจคัดกรอง นิฟตี้ NIFTY test ได้ค่ะ หรือคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงจากการเจาะน้ำคร่ำ เช่น เคยมีแผลผ่าตัดมาก่อน หรือมีบุตรยาก ก็อาจเลือกรับการตรวจโดยวิธีนี้แทนค่ะ

NIFTY test นี้จะไม่สามารถทำได้ในคุณแม่ซึ่งตั้งครรภ์แฝด และไม่สามารถบอกเพศของลูกในครรภ์ได้(ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลบางแห่งสามารถตรวจ NIFTY test กับคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดได้ และสามารถบอกเพศลูกในครรภ์ได้แล้วค่ะ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ) และในคุณพ่อหรือคุณแม่ซึ่งมีความผิดปกติของโครโมโซม

  • กรณีที่การตรวจคัดกรอง นิฟตี้ NIFTY test ให้ผลเป็นบวก โอกาสที่ทารกจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมมีมาก
  • กรณีที่การตรวจคัดกรอง นิฟตี้ NIFTY test ให้ผลเป็นลบ โอกาสที่ทารกจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมมีน้อยมาก

แม้ว่าการตรวจคัดกรอง นิฟตี้ NIFTY test จะเป็นการคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากก็ตาม แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน และไม่ได้เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าจะสามารถทำการใด ๆ ต่อได้เพราะต้องตรวจโครโมโซมยืนยันอีกที เช่น  กรณีที่ผลการตรวจคัดกรองจาก NIFTY test ผิดปกติคือให้ผลเป็นบวก ก่อนที่จะทำการยุติการตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องตรวจวินิจฉัยโดยการเจาะน้ำคร่ำเพิ่มเติมอีกที เพื่อให้ได้ผลการยืนยันที่แน่นอนค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -