fbpx
Homeเรื่องน่ารู้AdvertorialSQ สร้างได้ เพราะลูกคือที่สุดของชีวิต เราจึงอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก

SQ สร้างได้ เพราะลูกคือที่สุดของชีวิต เราจึงอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต กินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสังคมที่ดีพร้อมการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะลูกคือที่สุดของชีวิต เราจึงอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก และเสริมสร้าง SQ ให้กับเขา

ปัจจุบันการแข่งขันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจากอดีตที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กยุคใหม่มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเด็กสมัยนี้มีความเก่งและฉลาดรอบรู้ ความฉลาดด้านสติปัญหา(Intelligence Quotient: IQ) ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คืออยากให้ลูกมีความสุข ประสบความสำเร็จ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ “ความฉลาดทางสังคม” (Social Quotient) ที่เป็นกุญแจสำคัญของเด็กยุคใหม่

การเคารพกฎกติกาของสังคม การวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรู้จักวิธีสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อพร้อมออกสู่โลกกว้าง 

การส่งเสริมความฉลาดทางสังคม (SQ) ให้ลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย

Similac-NVE-AiQ-Plus-SQ

วัยแรกเกิด- 6 เดือน เป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกน้อยได้อย่างเหมาะสมและลูกน้อยสามารถตอบสนองความต้องการได้ในทันที เด็กในช่วงวัยนี้ต้องการความช่วยเหลือและความไว้วางใจจากพ่อแม่มากที่สุด

วัย 6 -12 เดือน ลูกน้อยเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น เริ่มเป็นตัวของตัวเอง พยายามแยกตัวเองออกจากพ่อแม่ ช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มฝึกในเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ให้รู้จักการรอคอยให้เป็นได้อย่างเหมาะสม

วัย 1-3 ปี เป็นวัยแห่งการปรับตัว เริ่มสร้างความคุ้นเคยกับคนและสิ่งรอบตัวมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มการสอนให้รู้จักการแบ่งปัน เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ เช่น การแบ่งปันของเล่นให้เพื่อน ๆ ร่วมเล่นด้วยกัน

วัย 3-5 ปี หรือวัยก่อนวัยเรียน เป็นวัยที่เริ่มมีความพร้อมมากขึ้น เริ่มรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มฝึกการเรียนรู้ในด้านสังคมมากขึ้นตามลำดับ เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม การสอนให้รู้จักความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อผู้อื่น มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี พูดจาสุภาพไพเราะ มีวินัยและมารยาท

Similac-NVE-AiQ-Plus-DHA

นอกจากการฝึกให้ลูกมีความฉลาดทางสังคมแล้ว ลูกน้อยของคุณยังต้องการในเรื่องการพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพื่อการเติบโตไปพร้อมพัฒนาการสมวัยและความแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ ให้ลูกน้อยพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สู่โลกกว้างอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

1.การให้ลูกได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและความเหมาะสมกับพัฒนาการของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย

2.เลือกสารอาหารที่มี DHA เป็นส่วนประกอบสำคัญ เพราะ DHA เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อยอย่างมาก โดยอยู่ในกลุ่มของสารโอเมก้า 3 ซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์ขึ้นมาได้เอง อยู่ในอาหารประเภทปลาต่าง ๆ อย่างปลาทะเลน้ำลึก เช่น แซลมอน, ทูน่า เป็นต้น

แต่ DHA เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะแตกสลายและถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ ดังนั้น DHA จึงต้องการการปกป้องจากการถูกทำลายด้วย NVE และ ลูทีน จะเป็นตัวป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อปกป้อง DHA จากการถูกทำลาย

Similac-NVE-AiQ-Plus-NVE

NVE เป็นวิตามินอีธรรมชาติช่วยให้ DHA ไม่ถูกทำลาย

  • NVE ถูกพบถูกพบถึง (99%) ในน้ำนมแม่ (เมื่อเทียบกับวิตามินอีรูปแบบอื่น)
  • NVE เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดในสมอง (เมื่อเทียบกับวิตามินอีรูปแบบอื่น)
  • NVE มีความแรงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับวิตามินอีแบบสังเคราะห์
  • NVE ป้องกัน DHA ถูกทำลายจากปฏิกิริยา oxidation สามารถถูกทำลายได้ แต่สามารถถูกป้องกันได้ด้วย NVE (วิตามินอีธรรมชาติ)

DHA สารอาหารธรรมชาติที่ช่วยให้ลูกเติบโตสมวัย มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีและมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย DHA เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยของคุณ ได้แก่ ช่วยในการมองเห็น ช่วยเพิ่มระดับไอคิวในเรื่องความจำที่ดีและช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างฉลาด

สร้างความมั่นใจให้ลูกน้อยได้รับ DHA เพียงพอต่อการเติบโตของร่างกาย ควรเสริมด้วย Similac NVE AiQ Plus เพื่อการรับรู้และเรียนรู้ที่เร็วกว่า DHA พลังของ 3 อาหารสมอง เพราะ DHA ต้องการ NVE และ LUTEIN เพื่อช่วยปกป้องจากการถูกทำลาย

เพื่อให้ลูกน้อยของคุณเติบโตด้วยร่างกายที่แข็งแรงและสมวัย Similac NVE AiQ Plus เป็นผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กพร้อมประโยชน์คุณค่าด้านโภชนาการ

  • ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมองและระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงให้กับลูกน้อย
  • รวมกรดไขมันที่จำเป็น โอเมก้า 3 6และ9 ทอรีน สังกะสี วิตามินบี12
  • เพิ่มพัฒนาการด้านสมอง การเรียนรู้ การมองเห็นและการจดจำของสมองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ช่วยรองรับระบบภูมิคุ้มกันของเด็กและมีใยอาหารกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์
  • ปรับปรุงคุณภาพไขมันช่วยให้ระบบการขับถ่ายง่ายและดีขึ้น

การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ลูกของคุณได้เรียนรู้โลกกว้างได้รอบตัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นแนวทางที่ดี เพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดด้านสังคมให้กับลูกน้อย  สร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำกิจกรรมร่วมกัน การมอบความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นการเชื่อมโยงและสนับสนุนให้ลูกน้อยเติบโตทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาความฉลาดทางสังคม (SQ) ได้อย่างรวดเร็วและมีความสุข นี่จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่ เพราะลูกคือที่สุดของชีวิต เราจึงอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://similac.com/

เรื่องอื่นๆ ที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular