fbpx
Homeเรื่องน่ารู้เรื่องน่ารู้ของลูกน้อยทำพาสปอร์ตเด็ก หนังสือเดินทางเด็ก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ?

ทำพาสปอร์ตเด็ก หนังสือเดินทางเด็ก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ?

ทำพาสปอร์ตเด็ก หนังสือเดินทางเด็ก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ? มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน วางโปรแกรมจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ  เด็กเล็ก ๆ ที่ต้องทำพาสปอร์ตเป็นครั้งแรก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีข้อมูลและคำแนะนำจากกรมการกงศุลมาบอกค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียมและเอกสารที่ต้องใช้ในการ ทำพาสปอร์ตเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี

1. กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไปดำเนินการด้วยกันได้ กรณีนี้จะทำได้รวดเร็วค่ะ เอกสารน้อย

– พาตัวคุณลูกมาด้วย เพื่อยืนยันตัวตน

– สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดง หรือ หากลูกของคุณมีบัตรประชาชนแล้ว(อายุ 7 ปีขึ้นไป) ก็นำบัตรประชาชนของลูก(ตัวจริง)ได้เลย

– คุณพ่อคุณแม่ถือบัตรประชาชนตัวจริงไปทั้งคู่

– เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี ได้แก่ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม

– ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. กรณีที่ไปได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ใช้เอกสารตามข้อ 1.ทั้งหมด  และเพิ่มเติมดังนี้

– หนังสือมอบอำนาจ โดยหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ /เขตก่อน

– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ

– หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

3. กรณีหย่า ให้นำบันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดามาแสดงพร้อมสูติบัตร

4. กรณีอื่น ๆ

บิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง พร้อมสูติบัตรตัวจริง

สถานที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

1.กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เบอร์ติดต่อ 02 981 7257 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:00 – 15:30 น.

2.สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญาพารค์ โซน E เบอร์ติดต่อ 02 136 3800-01 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 – 15:30 น.

3.สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า อาคาร SC Plaze ชั้น 2 (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02 422 3431 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 – 15:30 น

หากยังมีข้อสงสัย หรือ ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ คลิก เป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดทั้งหมดในการทำพาสปอร์ตเด็ก ว่าต้องทำอย่างไร สถานที่ให้บริการในกรุงเทพและต่างจังหวัด ตัวอย่าเอกสารต่าง ๆ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular