fbpx
Homeการตั้งครรภ์7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวล ในคนท้อง สุขภาพจิตดีส่งผลดีต่อทารกในครรภ์

7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวล ในคนท้อง สุขภาพจิตดีส่งผลดีต่อทารกในครรภ์

สุขภาพที่ดีของคุณแม่จะส่งผลให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย ในส่วนของสุขภาพที่ดีนั้นเราก็รวมทั้งส่วนของสุขภาพร่างกายและส่วนของสุขภาพจิตใจ โดยสุขภาพจิตใจของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกน้อยในครรภ์ได้ ดังนั้นความวิตกกังวล ความเครียด การซึมเศร้าต่าง ๆ ที่เกิดในคุณแม่ก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ได้ ในส่วนนี้เราก็มี 7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวล ในคนท้องเพื่อสุขภาพจิตดีที่จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพและพัฒนาการของทารกในครรภ์

แนะนำ 7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวล ในคนท้อง

เราขอพาคุณแม่ตั้งครรภ์ไปพบกับ 7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวลในคนท้อง ซึ่งมีดังนี้

1.การพูดคุยหรือการเข้าสังคมในส่วนนี้จะช่วยให้คุณแม่สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด หรือ แม้แต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคุณแม่เองกับผู้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์สนทนาด้วย นอกจากนี้คุณแม่ยังสามารถระบายความอึดอัดหรือความคับข้องใจต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งล้วนช่วยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ ในส่วนของผู้ที่คุณแม่สนทนาด้วยควรเป็นคนที่คุณแม่ไว้วางใจหรือสนิทด้วยและควรเป็นผู้ที่มีทัศคติที่ดีเพื่อให้วิธีคลายเครียดนี้ส่งผลดีกับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างแท้จริง

2.การพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีคลายเครียด วิตกกังวลที่เกิดจากความพร้อมของร่างกายคุณแม่ เพราะเมื่อคุณแม่พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วชีวเคมีภายในร่างกายของคุณแม่ก็อยู่ในระดับสมดุลซึ่งช่วยให้สภาวะอารมณ์ของคุณแม่แจ่มใสและลูกน้อยในครรภ์ก็เกิดความแจ่มใสตามไปด้วย

3.การพาคุณแม่ไปยังสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งส่วนของสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ทั้งส่วนของสภาพแสงแดดที่ไม่ร้อนแรงจนเกินไป สภาพของเสียงที่ไม่ดัง รวมถึงสภาพของแสงที่เพียงพอกับแต่ละกิจกรรม ในส่วนนี้ก็รวมถึงการพาคุณแม่ไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้แก่คุณแม่ด้วย

4.การฝึกสมาธิ อาจจะเป็นการทำจิตใจให้สงบ การนั่งสมาธิ หรือ การสวดมนต์ ซึ่งในส่วนนี้ล้วนช่วยให้คุณแม่สามารถระงับหรือควบคุมอารมณ์ให้ตกอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมคืออยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอนั่นเอง วิธีคลายเครียด วิตกกังวลจึงเป็นวิธีที่ทั้งช่วยควบคุมและป้องกันอารมณ์ที่วิตกกังวลของคุณแม่ได้

5.การหางานอดิเรกที่คุณแม่ชื่นชอบทำ เพื่อช่วยลดระดับความเครียดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ โดยงานอดิเรกนั้นก็เป็นไปได้ทั้งการอ่านหนังสือ การสะสมแสตมป์ การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การฟังเพลง หรือแม้แต่การดูซีรี่ย์เรื่องโปรด เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีคลายเครียด วิตกกังวลที่แตกต่างกันออกไปในคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละท่าน เพราะความชื่นชอบในคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละท่านไม่เหมือนกันนั่นเอง

6.การพูดคุยกับลูกน้อยในครรภ์อยู่เสมอเพราะส่วนนี้จะทำให้คุณแม่เกิดความตระหนักได้ว่าไม่ได้มีตนเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่คุณแม่ยังมีเจ้าตัวน้อยคอยรับรู้และพูดคุยกับคุณแม่ได้ตลอดเวลา ในส่วนนี้คุณพ่อก็ควรมีส่วนร่วมเมื่อคุณแม่พูดคุยกับลูกน้อยด้วย เพราะเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี และวิธีนี้ก็จัดเป็นวิธีคลายเครียด วิตกกังวลที่คุณหมอส่วนใหญ่แนะนำอีกด้วย

7.คิดบวก เป็นคำพูดที่แสนง่ายแต่ก็ทำได้ค่อนข้างยาก แต่เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ต้องพยายามคิดบวกเพราะการคิดบวกนั้นจะส่งผลต่อระดับชีวเคมีภายในร่างกายของคุณแม่ที่จะมีผลปรากฎออกมาในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนของจิตใจและส่งผลต่อส่วนของการแสดงออกทางร่างกายอีกด้วย

รู้ไหมเครียด วิตกกังวลบ่อย ส่งผลต่อทารกในครรภ์อย่างไร

วิธีคลายเครียดเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างมาก และเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอารมณ์ และความรู้สึก ระหว่างคุณแม่ตั้งครรภ์ กับลูกน้อยภายในครรภ์ ทั้งนี้ก็สามารถอธิบายได้ ในส่วนการใช้ชีวเคมีในร่างกายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของระบบเลือด ส่วนของระบบหายใจ หรือแม้แต่ส่วนของระบบทางเดินอาหาร และส่วนของชีวเคมีที่ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของคุณแม่นั้นก็ล้วนอยู่ในระบบต่าง ๆ เหล่านี้ ดังนั้นเมื่อคุณแม่มีสภาพอารมณ์เช่นไร ลูกน้อยในครรภ์ก็สามารถรับรู้ได้ และมีแนวโน้มที่จะมีสภาพอารมณ์เดียวกับคุณแม่ด้วย ดังนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดความเครียด หรือเกิดความวิตกกังวลก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ และยังส่งผลต่อการแสดงอารมณ์ของทารกเมื่อคลอดออกมาอีกด้วย

จากบทความข้างต้นคุณแม่ตั้งครรภ์จะพบกับ 7 เคล็ดลับหรือ 7 วิธีคลายเครียด วิตกกังวลที่จะมาช่วยในส่วนของสภาพอารมณ์และสภาพจิตใจของคุณแม่ตั้งครรภ์ และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นทุก ๆ การกระทำ ทุก ๆ การแสดงออก รวมถึงทุก ๆ อารมณ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์ล้วนส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยในครรภ์ทั้งสิ้น และไม่เพียงส่วนของคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้นที่ควรทราบและเข้าใจกับวิธีคลายเครียดวิตกกังวล ผู้ที่ดูแลคุณแม่ขณะตั้งครรภ์หรือคุณพ่อก็ควรทราบถึงวิธีคลายเครียดเพื่อคอยเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับคุณแม่ที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งของร่างกายและของจิตใจที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ไตรมาสของการตั้งครรภ์

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular