fbpx

การฉีดวัคซีนในเด็ก

การให้วัคซีนเด็ก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการแบ่ง การฉีดวัคซีน ไว้ให้เด็กไทยทุกคนต้องฉีดโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

การฉีดวัคซีน เดี๋ยวนี้พัฒนาออกไปไกลมากและเด็กไทยทุกคนจะต้องไปรับวัคซีนพวกนี้ตั้งแต่ หลังคลอดจนถึงครบเข็มของการฉีดวัคซีน เด็กๆเดี๋ยวนี้ถ้าได้ฉีดวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขที่จะไม่เป็น บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม และไข้สมองอักเสบเจอี และในปัจจุบันยังมีการพัฒนาวัคซีนออกไปอีกหลายสายพันธุ์ เรียกว่า วัคซีนเสริม

การฉีดวัคซีนเด็ก ปัจจุบันมี 3 ประเภท

วัคซีนหลัก เป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดให้เด็กไทยทุกคนควรจะได้รับวัคซีนประเภทนี้ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้ได้แก่ วัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเอจี

วัคซีนเสริม เป็นวัคซีนที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ยังไม่ได้บรรจุเข้าเป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด วัคซีนประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งได้แก่ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนฮิบ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อมีชีวิต วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนไอพีดี วัคซีนโรต้า และวัคซีนเอชพีวี

วัคซีนรวมเข็ม การผลิตวัคซีนรวมเข็มนั้นทำมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และเด็กไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้งสามารถใช้แทนวัคซีนแยกเข็มได้ วัคซีนประเภทนี้ได้แก่ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนฮิบ และวัคซีนตับอักเสบบี

การฉีดวัคซีนจะต้องฉีดตามช่วงอายุของเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะ ซึ่งวัคซีนเสริมบางตัว เริ่มกันตั้งแต่ 2 เดือนแรก หากเกินกว่านี้ก็ไม่สามารถฉีดวัคซีนชนิดนั้นได้แล้วค่ะ ดังนั้นคุณพ่อและคุณแม่ควรที่จะศึกษาข้อมูลและความจำเป็นในการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดให้ดีก่อนค่ะ

Photo Credit : thetruecare.com

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular