fbpx

ให้ลูกเลี้ยงสัตว์ ดีไหม?

ให้ลูกเลี้ยงสัตว์ ดีไหม

 

การให้ลูกเลี้ยงสัตว์ จะช่วยทำให้ลูกน้อยมีอุปนิสัยที่อ่อนโยน มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้หน้าที่ และมีวินัย สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่นั้นสามารถเป็นเพื่อนเล่นกับลูกได้ ลูกจะได้เรียนรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ที่เค้าเลือกจะรับผิดชอบ ทำให้ลูกน้อยได้รับความรู้และประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

การเลือกสัตว์เลี้ยงให้ลูก

การเลือกสัตว์เลี้ยงให้ลูก นั้นคุณพ่อคุณแม่ควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จากนั้นจึงมาดูความพร้อมของลูกคุณเองว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอที่จะเลี้ยงดูสัตว์ได้ไหม สถานที่ในการนำสัตว์มาเลี้ยงเอื้ออำนวยเพียงไร มีอากาศถ่ายเทเพียงพอหรือไม่ และที่สำคัญจะให้ลูกเลี้ยงอะไร เช่น หากลูกอยากเลี้ยงสุนัข คุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย สามารถเข้ากับเด็กๆ ได้ง่าย ควรซื้อสุนัขจากฟาร์มสุนัขที่มีความน่าเชื่อถือ มีใบรับรอง และสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รวมถึงต้องได้รับการตรวจจากสัตวแพทย์ด้วยว่าไม่เป็นโรค หรือมีอาการของโรคที่เกิดในสุนัขบ่อยๆ เช่น ขี้ตาแฉะ มีน้ำมูก ผอมโซ เป็นต้น  พื้นที่ที่เลี้ยงสุนัขต้องมีขนาดเพียงพอที่จะให้สุนัขอยู่และวิ่งเล่นได้ และลูกของคุณเองก็ต้องได้รับการตรวจร่างกายจากคุณหมอแล้วว่า มีร่างกายแข็งแรงเพียงพอ ที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์มีขนได้ ไม่มีอาการแพ้ใดๆ

และเมื่อพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรต้องสอนและทำความเข้าใจกับลูกเรื่องการเล่นกับสัตว์ให้ดีเสียก่อน เพราะหากลูกเล่นรุนแรง หรือไม่ระวังก็อาจเกิดอันตรายได้ และควรบอกลูกถึงอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่ลูกจะเล่นอย่างระวังมากขึ้น

ควรมอบหมายหน้าที่ให้ลูกมีส่วนรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ด้วย เช่น พาออกไปเดินเล่น ช่วยอาบน้ำ ช่วยเก็บอุจจาระ หรือทำความสะอาดกรง เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ จะได้เกิดเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปเมื่อยามที่ลูกเติบโต ค่ะ


บทความจาก : maerakluke.com Photo Credit : purina.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular