fbpx
Homeการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกวัย 3 - 6 ขวบเลี้ยงลูกให้มีวินัยและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยาก!!

เลี้ยงลูกให้มีวินัยและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยาก!!

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 2-5 ปี ที่กำลังน่ารัก เริ่มทำอะไรๆ หลายอย่างได้ด้วยตนเอง ชอบสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมทดสอบ ทำสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ห้าม หรือบางครั้งก็ไม่ทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำ

คุณพ่อคุณแม่ควรจัดการกับพฤติกรรมของเด็กอย่างไร ควรจะควบคุมเด็ก.. ดีหรือไม่ ถ้าควบคุมจะกลายเป็นว่าเราไปจำกัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กใช่ไหม? จนสุดท้ายแล้วมักพบว่า คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กจะใช้วิธีในการดูแลเด็กแบบไม่คงเส้นคงวาเนื่องจากขาดความมั่นใจ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากให้ลูกมีวินัย แต่ก็ไม่อยากขัดขวางการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของลูก

 

การเปิดโอกาสให้เด็กมีความริเริ่มสร้างสรรค์ จะช่วยให้มีแนวทางในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม

การที่เด็กมีวินัย สามารถควบคุมตัวเองได้ จะช่วยให้เด็กรู้ถึงคุณค่าของตนเอง รู้ว่าตนเองควรที่จะประพฤติอย่างไร และมั่นใจพอที่ควบคุมการกระทำของตนเองได้ ทำให้เด็กได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวและในสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยการรับรู้ตนเองแบบนี้ จะทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวเอง กล้าที่จะทำในสิ่งใหม่ๆ ในขอบเขตที่ตนเองรับรู้ว่าเหมาะสม

ในขณะเดียวกันความริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กก็มีการควบคุมภายในตนเอง มีการสำรวจตนเองและใช้มาตรฐานของความชั่วดีภายในตนเองเป็นตัวตัดสิน ทำให้เด็กเลือกที่จะทำตามความต้องการของตนเอง ตัดสินว่าตนเองดีพอ ก็จะนำมาซึ่งความพึงพอใจในตัวเอง รับรู้คุณค่าและมีความสุขกับตนเองได้

 

ซึ่งในกระบวนการพัฒนาทั้งสองประการนั้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่นและโลกภายนอก ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูที่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความต้องการของเด็ก ตอบสนองด้วยการปรับเข้าหากันอย่างมีขอบเขตที่เหมาะสมอย่างคงเส้นคงวาและคาดเดาได้

ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการจัดการกับปัญหา แต่ใช้การสอนที่ชัดเจนว่าเด็กควรทำอย่างไร โดยสอดคล้องกับความสามารถจริงๆ ตามวัยของเด็ก คุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็กต้องมีความหนักแน่นในการปฏิบัติได้จริงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่เด็กทำได้ รวมถึงการยอมรับในข้อจำกัด และให้กำลังใจในการพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของทั้งสองประการ

 

ดังนั้นทั้งวินัยและความริเริ่มสร้างสรรค์จึงไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน แต่กลับเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้อง ช่วยเสริมกันและกัน  ทำให้การพัฒนาของเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและนำมาซึ่งความสุขแก่ตัวเด็กและผู้คนรอบข้างได้


จาก : แม่รักลูก Photo Credit : everydayfamily.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular